Clarion Hotel Stockholm erbjuder klimatkompenserade tjänster via Tricorona

Kundexempel

Clarion Hotels klimatsatsar och erbjuder klimatkompenserade tjänster till sina kunder. Det första hotellet i hotellkedjan att införa detta är Clarion Hotel Stockholm på Södermalm.

Hotellet kommer att erbjuda sina kunder klimatkompenserade hotellnätter, middagar och konferenser vilket innebär att kunden på ett enkelt sätt kan få redovisat vistelsens klimatpåverkan och kompensera för den.

– Vi på Clarion Hotel Stockholm kommer att börja klimatkompensera våra egna tjänsteresor. I samband med det initiativet upptäckte vi att det inte finns något hotell där gäster kan klimatkompensera för sitt boende. Därför ger vi nu våra gäster möjligheten att klimatkompensera sin vistelse som går till det klimatprojekt vi valt att stödja, säger Marcus Majewski, vd för Clarion Hotel Stockholm.

De klimatkompenserade tjänsterna har tagits fram i samarbete med oss och innebär att hotellnätterna, middagarna och konferenstjänsterna har genomgått klimatberäkningar för att få reda på den klimatpåverkan de ger upphov till och sedan klimatkompenseras dessa växthusgasutsläpp i motsvarande grad.

Klimatkompensationen kommer från ett koldioxidreducerande CDM-projekt som är FN-certifierat under Kyotoprotokollet samt genom Gold Standard, vilket garanterar att projektet ger bevisad klimatnytta och samtidigt bidrar till hållbar utveckling.

I samband med det initiativet upptäckte vi att det inte finns något hotell där gäster kan klimatkompensera för sitt boende.

Clarion Hotel

Clarion har valt att klimatkompensera genom det Indiska biomassakraftverket Sri Balaji som ersätter fossila bränslen med jordbruksavfall. Förutom klimatnyttan ger projektet även många positiva sidoeffekter såsom minskade luftföroreningar, bättre tillgång till el, nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen samt tillgång till skola och sjukvård.

Relaterade artiklar