Världens största Gold Standard CDM-projekt

Arkiv
vindenergi wind marku

Tricoronas vindkraftsprojekt Huadian Kulun 201MW i Kina förväntas generera 500,000 utsläppsreduktioner årligen, vilket gör projektet till det största CDM och Gold Standard- registrerade klimatkompensationsprojektet i världen.

 

– Kraven för att ett klimatkompensationsprojekt ska erhålla Gold Standard CDM-status är väldigt höga, och vi är mycket stolta att Gold Standard än en gång har visat att Tricorona är en av de få utvecklarna som kan möta dessa krav säger Teresa Nord Vieglins, Tricorona Carbon Asset Management i Singapore

Samtliga av Tricoronas Gold Standard-projekt är även FN-registrerade enligt CDM (Clean Development Mechanism) en del av Kyotoprotokollet framtagen för utveckling av klimatkompensationsprojekt som leder till hållbar utveckling i utvecklingsländer och som administreras och granskas av FN:s klimatorgan UNFCCC.

Gold Standard-certifiering är en certifiering för klimatprojekt som stödjs av ett sextiotal miljöorganisationer, där ibland WWF International och Fairtrade International. Certifieringen innebär strikta förhållningsregler med hårda krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.  Gold Standard godkänner även endast projekt inom förnybar energi och energieffektiviseringar.

vi är mycket stolta att Gold Standard än en gång har visat att Tricorona är en av de få utvecklarna som kan möta dessa krav.

 

– Efterfrågan på klimatkompensation från Gold Standard CDM-projekt har ökat markant de senaste åren. Detta nya projekt möjliggör en fortsatt trygg leverans av det som kunderna efterfrågar – den högsta kvalitén av klimatkompensation som finns på marknaden, säger Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner i Sverige.

Tricorona har nyligen belönats med priset Bästa Projektutvecklare 2011 på Carbon Market Awards, vilket är ett av det mest prestigefulla på utsläppsmarknaden. Tricorona fortsätter att utveckla projekt som möter Gold Standard kraven och har flera projekt under utveckling inom vind och biomassa som tillsammans årligen kommer att generera över en miljon ton utsläppsreduktioner.

Relaterade artiklar