Studie från Tricorona i DI

intervju di

I en studie från Tricorona som publiceras i DI idag syns att matbutiker är i topp i miljörankning.

Tricorona har gjort en branschstudie av svenska företags klimatredovisningar. Syftet är att visa om det finns något samband mellan hur aktiva företagen är i sin klimatkommunikation och hur relevant och jämförbar klimatredovisningen är. Företag i tjugo branscher har jämförts utifrån den klimatredovisning som finns tillgänglig på deras webbplatser för att se hur väl informationen stämmer överens med de krav och riktlinjer som finns i den internationella standarden för klimatredovisning, GHG-protokollet.

Gemensamt för de tre branscher som ligger i topp – dagligvaror, transport och energi – är att de har levt med klimatdebatten länge eller att de är konsumentnära.

Gemensamt för de tre branscher som ligger i topp – dagligvaror, transport och energi – är att de har levt med klimatdebatten länge eller att de är konsumentnära. Bara två företag, Coca-Cola Enterprises och DHL Logistik, uppnår maximal poäng när det gäller att möta alla krav som ingår. 16 procent av de granskade företagen i Tricoronas studie saknar en offentlig redovisning av sin klimatpåverkan.

Vill ni ha hjälp med klimatstrategin? Kontakta oss!

Relaterade artiklar