Way Out West goes veggie – klimatpåverkan minskar, besökarna nöjda men vill veta mer

Kundexempel
way out west

Way Out Wests beslut att ”go veggie” hade på fredagsmorgonen 7681 gillanden och 1226 kommentarer på Facebook, varav ungefär 80% positiva. Men många vill veta mer – och nu släpper Way Out West klimatberäkningarna bakom beslutet.

Den exakta klimatvinsten med att byta till vegetariskt beror på krögarnas val av ersättnings-produkter för kött och fisk. För att redan nu kunna bedöma den ungefärliga klimatnyttan har 2011 års festivals köttkonsumtion beräknats, liksom vad klimatpåverkan hade blivit om den ersatts med vegetariska rätter. Klimatpåverkan hade då minskat cirka 80 %, eller nästan femtio ton koldioxidekvivalenter. En tumregel är att varje energienhet kött kräver tio energienheter foder; för varje steg i näringskedjan förloras nio tiondelar.

 

Produkt kg CO2e 2011 Ersättnings-råvara kg CO2e Differens kg CO2e
Korv 825 Soja 263 -562
Hamburgare 38 500 Quorn 7 700 -30 800
Kycklinggryta 1 400 Soja 700 -700
Kebab 17 550 Tzay 1 000 -16 550
SUMMA 58 275 9 663 -48 613

 

Av de vegetariska alternativ som finns på marknaden har Quorn, som framställs rent industriellt, i dagsläget det högsta klimatavtrycket, men tar minst mark i anspråk, använder mycket lite vatten och orsakar inga kväveläckage. Sojan har lägre klimatpåverkan, men tar odlingsmark i anspråk – dock ungefär bara en tiondel jämfört med om sojan ges till kreatur som sedan äts som kött. 

En tumregel är att varje energienhet kött kräver tio energienheter foder; för varje steg i näringskedjan förloras nio tiondelar

Way Out Wests totala klimatpåverkan beräknades 2011 till omkring 200 ton CO2e. Artisternas resor till och från festivalen, festivalens dieselaggregat, lokaltransporter och liknande står för cirka 150 ton, medan maten står för cirka 50 ton. Bytet till 100% vegetarisk kost minskar därmed festivalens totala klimatpåverkan med uppemot 20%.

– Den indirekta effekten kan bli mångfalt större. Om var tredje besökare beslutar sig för ”köttfri måndag” varje vecka under ett år, blir klimatvinsten cirka 1500 ton koldioxidekvivalenter per år, drygt sju gånger större än festivalens totala klimatavtryck, säger Göran Erselius, på Tricorona Climate Partner som beräknat Way Out Wests klimatpåverkan.

Vill ni också minska er klimatpåverkan? Kontakta oss!

Relaterade artiklar