Klimatförhandlarna för COP18 klimatkompenseras av Tricorona

Arkiv
klimatmötet

Alla delegaters medverkan på klimatförhandlingarna COP18 i Doha är fullt ut klimatkompenserad, inklusive resan till och från eventet. Bakom kompensationen står Project Developer Forum och svenska Tricorona, som själva finns på plats i Doha.

De 10 000 delegaternas närvaro klimatkompenseras med utsläppsreduktioner motsvarande 25 000 ton CO2e.

– Det är viktigt att minska sina utsläpp så mycket det går på hemmaplan, men det räcker ändå inte för att vi ska klara klimatkrisen. Därför är klimatkompensation viktigt. Vi är glada att kunna kompensera delegaternas medverkan på COP18, säger Susanne Haefeli-Hestvik, vd för Tricorona Climate Partner.

Klimattoppmötet COP18 inleds idag den 26 november och pågår till den 7 december. Mötet väntas bland annat slå fast reglerna för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och riktlinjerna för ett långsiktigt globalt klimatavtal.

– Efter den senaste tidens många larmrapporter och våldsamma oväder hoppas jag att världens klimatförhandlare kavlar upp ärmarna och levererar rejäla utsläppsminskningar, säger Mattias Goldmann som representerar Tricorona på förhandlingarna.

PD Forum representerar företag som utvecklar och investerar i klimatkompensationsprojekt genom FN:s mekanismer för utsläppsminskningar. PD Forum representerar en betydande del av de utsläppsreduktioner som sker i utvecklingsländer. PD Forum har en unik position att tala om dessa frågor då dess medlemmar har verklig erfarenhet av identifiering, utveckling och finansiering av kostnadseffektiva och samhällsnyttiga utsläppsminskande projekt.

Relaterade artiklar