Utsläpp från klimatpanel klimatkompenseras

Klimatkompensation
klimatpanel

När FN:s klimatpanel, IPCC, träffats i Stockholm i veckan har delegaternas resor och boende medfört utsläpp, något som nu klimatkompenseras i samarbete mellan FN och Tricorona Climate Partner.

Delegaternas klimatkompensation sker i ett FN-certifierat projekt i Kina och motsvarar utsläppen från 240 kinesers elanvändning under ett helt år.

–En stor del av de globala utsläppen äger rum i länder som Kina och Indien, bland annat på grund av ländernas befolkningsökning och för att västvärlden efterfrågar allt fler produkter därifrån. Det är därför man i dessa länder kan göra den största nyttan för klimatet, säger Louise Rabilloud, klimatanalytiker på Tricorona Climate Partner.

Enligt beräkningar från Tricorona Climate Partner har flygresor, hotellvistelser och mat för de 252 delegater som deltagit i FN:s klimatpanel släppt ut motsvarande 972 ton koldioxid. Det är dessa utsläpp som nu klimatkompenseras genom investeringar i vindkraft i ett så kallat Clean Development Mechanism-projekt.

– Detta är ett utmärkt exempel på vad den privata sektorn, tillsammans med den offentliga sektorn, kan göra för att stimulera utveckling och ta till åtgärder mot klimatförändringarna, säger Christiana Figueres, UNFCCC’s generalsekreterare (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Kompensationen hjälper till att fasa ut energi som produceras av fossila bränslen och ersätter den med ren och förnybar energi. Projektet som kompenserar för klimatpanelens utsläpp bidrar dessutom till förbättringar av den lokala infrastrukturen och skapar permanenta arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Eftersom projektet drivs av kinesiska vindturbiner bidrar det också till en vidareutveckling av den kinesiska växande cleantech-industrin.

Vill ni också klimatkompensera? Kontakta oss!

Relaterade artiklar