FN-möte lägger grunden för COP21

Arkiv
lotta andersson

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon har initierat veckans klimatmöte i New York och uppmanat deltagande länder att komma med löften för framtiden inför COP21.

I tisdags i New York pågick toppmötet Climate Summit där politiska ledare från hela världen deltog för att få fart på förhandlingarna inför nästa års viktiga möte, COP 21 i Paris. Mötet i Paris anses av många vara sista chansen att enas om en internationell överenskommelse för att minska växthusgasutsläppen så att den globala temperaturökningen inte överskrider två grader.

Mötet rapporterade flera hoppfulla framsteg, bland annat har USA lovat att presentera en ny klimatstrategi under nästa år och Kinas president menade att Kinas utsläpp snart kommer att börja minska. Flera EU-länder har också gjort utfästelser som stärker förhoppningarna om en ambitiös överenskommelse i Paris nästa år.

Mötet i Paris anses av många vara sista chansen att enas om en internationell överenskommelse

Ett av ämnena som diskuteras på mötet är priset på koldioxid. 73 nationella och 11 regionala regeringar, som tillsammans står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp, har i ett gemensamt uttalande stöttat en tydligare prissättning på växthusgasutsläpp genom exempelvis en koldioxidskatt eller genom utsläppshandelssystemet.

Relaterade artiklar