Därför bör ni klimatkompensera

Klimatkompensation
godawari klimatkompensation

Att klimatkompensera är ofta en del av en klimatstrategi och ger många fördelar. Här presenterar vi fem skäl till varför företag bör klimatkompensera sina växthusgasutsläpp.

1. Klimatkompensation ger riktig klimatnytta

Då man klimatkompenserar med CDM-projekt bidrar man till att hindra mer utsläpp av växthusgaser. I utvecklingsländer där energiproduktionen ofta är baserad på fossila bränslen (såsom kolkraft)  skapas istället projekt som fasar ut den ”smutsiga” produktionen och ersätter den med ren- och förnybar energi (t.ex. vindkraft). Klimatkompensation motverkar därför ännu mer utsläpp av växthusgaser som bidrar till de globala klimatförändringarna.

Läs mer: Den ultimata guiden till klimatkompensation

2. Det är svårt att komma ner till noll

Även om man har tydliga utsläppsmål och minskar sin verksamhets totala utsläpp är det väldigt sällan man lyckas få ner dem till noll. Även om det skulle vara möjligt skulle det ta längre tid än vad klimatet tål.

3. Kan leda till kostnadsbesparingar

En bra klimatstrategi där klimatkompensation är inkluderat hjälper verksamheten att se över och därmed minska sin resurs- och energianvändning. Det kan i sin tur leda till kostnadsbesparingar för verksamheten.

4. Bidra till hållbar utveckling

Klimatkompensationsprojekt ger utöver själva klimatnyttan fler positiva effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. De kan skapa nya arbetstillfällen, förbättra hälsa, ge ekonomisk trygghet samt ge en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Läs mer: Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

5. Ökar värdet i er organisations varumärke

En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i organisationens varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder. Läs mer om hur det skapar lönsamma affärer.

Vill ni klimatkompensera? Kontakta oss!

Relaterade artiklar