Utsläppsfaktorn för nordisk residualmix ökar

Arkiv
nordisk residualmix

Vid klimatberäkningar används utsläppsfaktorn för nordisk residualmix för att beräkna utsläpp från elanvändning som är från icke-förnybar ursrpungsmärkt el. Enligt Energimarknadsinspektionen är utsläppsfaktorn för den nordiska residualmixen som används i klimatberäkningar för i år 483 gram CO2e/kWh vilket är en ökning med 87 % jämfört med året innan (258 gram CO2e/kWh).

Residualmix är alltså den elproduktion som blir över när leverantören tagit hänsyn till kundernas miljöval. Om man inte har gjort något aktivt miljöval vid val av el, så får man alltså el från nordisk residualmix.

diagram nordisk residualmix

Diagram över hur klimatpåverkan för
residualmixen har varierat mellan åren.

Den nordiska residualmixen varierar från år till år och kan tänkas öka de kommande åren då allt fler aktivt väljer ursprungsmärkt förnybar el, vilket är en förklaring till varför den ökar med så mycket just i år. Variationerna beror dels på elproduktionens förutsättningar, konsumtionen av ursprungsmärkt el och när elhandlarna väljer att annullera den ursprungsmärkta elen.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att byta till elavtal om ursprungsmärkt förnybar, eftersom det minskar kunders klimatpåverkan markant.

Relaterade artiklar