Intervju: Förändringen går på tok för långsamt!

Arkiv
intervju di

I senaste numret av tidningen Camino kan du läsa en kort intervju med vår VD Christian Patay. Har du inte tidningen kan du läsa intervjun här.

Ni hjälper företag och organisationer att ta fram klimatstrategier. Vad innebär det?
– Det innebär att vi hjälper företag och organisationer att minimera sin klimatpåverkan och erbjuder en rad olika tjänster kopplat till det. Vi gör beräkningar av klimatpåverkan, tar fram åtgärdsplaner för att minska utsläpp och hjälper dem att klimatkompensera enligt FN-standard med våra egenutvecklade CDM-projekt. Vi har också lång erfarenhet av att klimatsäkra företag, organisationer, evenemang och produkter och utvecklar även kundanpassade lösningar efter behov.

Vad innebär det att klimatkompensera via er?
– Det innebär att man hjälper till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer där energi ofta annars utvinns från fossila källor såsom kol. Rent konkret ersätter dessa projekt fossila kraftverk.

Vissa ser klimatkompensering som ett enkelt sätt att ”köpa sig fri” från ansvar. Hur ser ni på sådan kritik?
– Även om man har en etablerad klimatstrategi med tydliga utsläppsmål och lyckas göra stora minskningar av sina utsläpp är det nästan omöjligt att komma ner till noll utsläpp på egen hand. Klimatkompensation är nödvändigt för de utsläpp man inte lyckas undvika med egna åtgärder. Våra erfarenheter visar att de företag som klimatkompenserar också är de företag som i övrigt har de mest ambitiösa klimatstrategierna.

Vad är ni mest stolta över?
– De klimatkompensationsprojekt vi har utvecklat i länder där man annars hade byggt upp kolkraftverk. Vi är också väldigt stolta över alla våra kunder som tar sitt klimatansvar på allvar.

Hur ser trenden ut för klimatkompensering?
– Vi ser ett kraftigt ökat intresse från framförallt försäkring– och fondbolag. Jag tror att kunder efterfrågar klimatetiska fonder och försäkringsbranschen har ett uppenbart intresse av att undvika och fördröja klimatförändringar. Förändringen går dock på tok för långsamt. Fler företag behöver stiga fram och ta sitt klimatansvar!

Relaterade artiklar