Det här är IPCC

Klimatpolitik
ipcc

Förra året släppte IPCC sin femte rapport om klimatförändringarna och slog fast ännu en gång att människan står bakom de klimatförändringar som vi redan ser effekterna av. Men vilka är egentligen IPCC? Det förklarar vi i den här artikeln.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel som bildades 1988 av de två FN-organen Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP). IPCC bildades med syfte att ge en vetenskaplig bild av kunskapsläget om klimatförändringar och dess påverkan. De har sitt säte i Genève, Schweiz.

IPCC bedriver ingen egen forskning utan utvärderar forskningsunderlag som i vetenskaplig anda blivit peer reviewed och publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter världen över. I IPCC tillsätts författargrupper sammansatta av forskare inom olika områden som granskar, sammanställer och författar rapporterna som IPCC sedan publicerar. 2014 släppte de sin femte rapport.

Rapporten stärkte sina tidigare slutsatser med mer data och förtydligade att klimatförändringarna inte är något avlägset hot utan något som vi kan se effekterna av redan idag. Nytt för denna rapport är:

– Man är nu 95% säker på att människan påverkar klimatsystemet.
– Uppdaterade klimatberäkningar för framtida utsläppsscenarion presenteras.
– Om vi vill stanna under en två-gradersökning av den globala temperaturen måste vi reducera våra CO2utsläpp dramatiskt.
– Konflikter runt om i världen som riskerar att uppstå eller förvärras som en effekt av ett förändrat klimat.

Den femte rapporten författades av mer än 800 forskare och experter men tusentals forskare världen över bidrog till arbetet. SMHI har ansvar att för Sveriges räkning upprätthålla kontakterna med IPCC:s sekretariat och utse svenska experter till panelen. År 2007 tilldelades IPCC Nobels fredspris tillsammans med Al Gore.

Vi på Tricorona Climate Partner hjälper företag att beräkna och hantera sin klimatpåverkan. Att ha en tydlig klimatstrategi på företaget skapar både klimatnytta och affärsnytta, något vi älskar att kombinera. Kontakta oss för mer information!

Källor: AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 , FACTSHEET What literature does the IPCC assess? , FACTSHEET What is the IPCC?

Relaterade artiklar