Tips för att kommunicera er klimatkompensation

Klimatkommunikation
Tips för att kommunicera er klimatkompensation

Många företag är bra på att kommunicera sina klimatmål samt hur de arbetar för att reducera sin klimatpåverkan. Att berätta om den klimatkompensation man gjort är minst lika viktigt då informationen kan vara relevant för ägare, anställda, leverantörer och kunder. I det här inlägget delar vi med oss av tips ni kan tänka på.

Bestäm syftet med kommunikationen

Det brukar finnas två huvudsakliga syften till varför företag vill kommunicera sitt miljö- och klimatarbete:

  • De vill inspirera andra till att ta efter och också hantera sin klimatpåverkan.
  • De vill stärka sitt varumärke gentemot sina målgrupper. Det kan till exempel vara kunder vilket kan leda till fler och mer lönsamma affärer. Eller så vill man kommunicera till anställda vilket kan leda till mer motiverade och nöjda medarbetare.

Lyft fram hela klimatstrategin

Klimatkompensation brukar vara en del av en större klimatstrategi, där klimatnytta förenas med affärsnytta. Att endast lyfta fram klimatkompensation innebär att organisationen missar en chans att berätta om allt annat bra de gör. Det bör därför framgå var i klimatstrategin klimatkompensationen platsar.

Fundera över begreppen

Uttrycket ”klimatneutral” förekommer ofta vilket syftar på att företaget har beräknat och fullt ut kompenserat sin klimatpåverkan. Begreppet gör att det låter som att klimatarbetet är färdigt, som att det inte finns något mer att göra vilket inte är sant då de flesta organisationer som använder begreppet har långtgående strategier.

Ta inte ut något i förskott

Klimatkompensation bör kommuniceras på samma sätt som allt annat: säg inte att ni har gjort det förrän det är genomfört. Det viktigt att skilja på vad man har åstadkommit och vad man siktar på att göra framöver. Mottagaren ska förstå vad som är vad, om ett företag ger intrycket av att redan ha gjort mycket mer än de faktiskt har riskerar man att få obekväma frågor om vilseledande marknadsföring eller ”greenwash”.

Läs mer: Den ultimata guiden till att kommunicera klimatkompensation

Relaterade artiklar