Det här är GHG-protokollet

Klimatberäkning
GHG-protokollet GHG

GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för den som ska beräkna och rapportera sina växthusgasutsläpp. Protokollet är även den mest använda standarden världen över, och i den här artikeln förklarar vi mer om vad det är.

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.

Den första utgåvan lanserades år 2001 och sedan dess har den uppdaterats flera gånger. Den blev dessutom antagen som en ISO-standard år 2006 (14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals).

Idag används GHG-protokollet av tusentals företag och organisationer världen över. Den stora spridningen gör att det blir lättare för de som beräknar sina utsläpp att jämföra med andra. GHG-protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope som underlättar jämförelsen ytterligare.

GHG-protokollet utgår från fem övergripande principer: Relevans, fullständighet, jämförbarhet, transparens och noggrannhet. I sina handledningsdokument förklarar de dessa i detalj och beskriver hur de som vill beräkna sina utsläpp ska gå till väga. Det finns även standarder för att lägga upp en klimatstrategi, minska sina utsläpp och mycket mer.

Läs mer om GHG-protokollet här.

KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Relaterade artiklar