Klimatkompensation: vad, varför, hur och för vem?

klimatkompensation vind

Att beräkna sina utsläpp och göra en reduktionsplan är viktigt för en bra och långsiktig klimatstrategi. Kanske vill ni bli klimatneutrala eller sätta ett SBT? Då ingår klimatkompensation. Vi förklarar vad det är, hur man gör och varför man bör göra det!

Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen, där åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall i form av koldioxidutsläpp.

Läs också: Den ultimata guiden till att kommunicera klimatkompensation

Det finns ett flertal anledningar till att man bör klimatkompensera, exempelvis:

  • En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i företagets varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.
  • Även om man har tydliga utsläppsmål och minskar sin verksamhets totala växthusgasutsläpp är det väldigt sällan man lyckas få ner dem till noll.
  • Klimatkompensation motverkar ännu mer utsläpp av växthusgaser och ger därför riktig klimatnytta.
  • Det kan leda till kostnadsbesparingar för verksamheten och även vara direkt lönsamt.
  • Klimatkompensationsprojekt bidrar till hållbar utveckling i utvecklingsländer, de skapar nya arbetstillfällen, förbättrar hälsa, ger ekonomisk trygghet samt ger en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Det finns några olika kategorier av utsläppsreducerande projekt, och det varierar mycket när det kommer till vilken klimatnytta de genererar. Clean Development Mechanism (CDM) och Gold Standard (GS) är två ramar som tillsammans säkerställer att projekten genererar utsläppsminskningar av högsta kvalité som är additionella och spårbara. Som köpare av klimatkompensation är det viktigt att man får så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna.

När du kompenserar dina koldioxidutsläpp genom oss på Tricorona Climate Partner hjälper du till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer världen över. Konkret sker detta genom att dessa projekt ersätter fossila kraftverk. Dessa förnybara energiprojekt skapar verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende av fossila bränslen i framtiden. Alla våra projekt är godkända av FN i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Allt och alla som har en klimatpåverkan kan och bör klimatkompenseras. Företag och organisationer kan klimatkompensera sin interna verksamhet eller också en produkt eller tjänst som de säljer. Privatpersoner kan klimatkompensera sina flygresor, bilresor eller sitt boende. Man kan också välja att klimatkompensera hela sin klimatpåverkan eller delar av den beroende på vilka mål man har.

Vill du veta mer om klimatkompensation? Kontakta oss!

Relaterade artiklar