5 principer för en rättvisande klimatberäkning

Klimatberäkning
principer rättvisande klimatberäkning

Att göra en klimatberäkning är inte alltid enkelt, GHG-protokollet rekommenderar därför att man följer 5 viktiga principer. Vi redogör för dem här.

Tusentals företag och organisationer världen över tar idag hjälp av GHG-protokollets riktlinjer för att göra sin klimatberäkning. Dessa är avsedda att stödja och vägleda arbetet så  att beräkningarna och rapporteringen representerar en riktig redovisning av organisationens växthusgasutsläpp.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Beräkningar av utsläpp av växthusgaser bör baseras på följande 5 principer:

Relevans (relevance): rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt. En viktig aspekt är att sätta organisationella och operativa gränser för inom vilka företaget ska göra sina beräkningar.

Fullständighet (completeness): rapporteringen ska täcka alla växthusgasutsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

Jämförbarhet (consistency): metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

Transparens (transparency): All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

Noggrannhet (accuracy): De beräknade växthusgasutsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.

Läs mer om GHG-protokollet här.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Vill ni veta mer om klimatberäkning? Kontakta oss!

Relaterade artiklar