Att tänka på vid köp av klimatkompensation

maharastra klimatkompensation vindkraft

Kanske är det första gången du ska köpa klimatkompensation, eller kanske är du osäker på den klimatkompensation du tidigare köpt? Ta hjälp av den här checklistan för att ta reda på vilka krav du bör ställa på din leverantör.

1. Få bevis på att du får den klimatnytta du köper

Poängen med att köpa klimatkompensation är att köpa den klimatnytta din verksamhet inte kan uppnå på egen hand. Detta gäller oavsett vilken typ av klimatkompensation du köper. Leverantören ska därför redovisa för hur klimatnyttan bekräftas och redovisas till dig som köpare. Köper du CDM-projekt (Clean Development Mechanism) åstadkoms detta genom makulering av certifierade utsläppsreduktioner, CERs.

2. Få bevis på att projektet existerar

Väljer du CDM-projekt har systemet en utarbetad kontrollmekanism där samtliga projekt registreras i FN:s databas. Om leverantören redovisar projektets CDM-registeringsnummer kan du själv slå upp projektet i databasen och på så sätt kontrollera att det finns.

3. Få ett garanterat leveransdatum

Klimatkompensation köps ofta för att kompensera för utsläpp från en viss period, t.ex. affärsresor som gjordes under ett visst år. Det är därför viktigt för klimatet och för verksamhetens trovärdighet att klimatnyttan sker inom ungefär samma tidsram som utsläppen som ska kompenseras. Se därför till att din leverantör kan garantera leveransdatum och se till att avtalet kan hävas utan kostnad om leverantören missar överenskommen deadline. Det här är särskilt viktigt om ni klimatkompenserar med projekt som ännu inte levererat.

4. Betala vid leverans

Väljer du CDM-projekt åstadkoms detta genom att betalningen kopplas till makulering av certifierade utsläppsreduktioner (CERs) i Energimyndighetens Unionsregister.

5. Få information om hur klimatkompensationsprojektet bidrar till hållbar utveckling

Det säkraste sättet att veta om klimatkompensationsprojekt bidrar till hållbar utveckling är att välja CDM-projekt. Väljer du dessutom projekt som certifierats med certifierat med Gold Standard så har du visat synnerlig omsorg. Kontrollera även om projektet finns i Gold Standard registret och att det har status ”Registered” eller ”Issued” för att särskilja det från projekt som ännu inte godkänts.

Vill du veta mer om klimatkompensation? Kontakta oss!

Relaterade artiklar