4 tips vid klimatredovisning

Klimatberäkning
4 tips vid klimatredovisning

Vid klimatredovisning är det viktigt att man redovisar utsläppen på rätt sätt. Tänk på att vara transparent, förklara hur fullständig rapporten är samt förklara hur relevanta och noggranna siffrorna är. Vi listar 4 saker ni ska tänka på.

Vi på Tricorona Climate Partner använder GHG-Protokollet som är den världsledande och mest erkända metoden av klimatberäkningar.

Redovisa scope 1 och 2
Man bör redovisa för de utsläpp man har direkt kontroll och ansvar över. Enligt GHG-protokollet ska utsläppen i scope 1 redovisas som representerar organisationens egen förbränning av fossila bränslen. Dessutom bör utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla också redovisas (scope 2).

Beskriv metoden
Det är viktigt att ha med en metodbeskrivning i rapporten. Dels för att man ska vara transparent med hur man har räknat och dels för att man vill kunna jämföra siffrorna t.ex. mellan åren eller med andra organisationer i sin bransch. Val av metod kan göra stor skillnad på resultatet, det kan man se tydligt vid t.ex. beräkningar för flygresor.

Beskriv antagandena och schablonberäkningarna
Ibland lyckas man inte samla in all data som är relevant för en fullständig beräkning. Man vet t.ex. inte antalet taxiresor man har gjort eller exakt hur många liter diesel man tankat bilarna med. Man behöver då göra antaganden och beräkna enligt schabloner på dessa luckor för att komma närmare sanningen. Visa vilka antaganden som gjorts och vad som är exakt data för att veta hur nära verkligheten resultatet är.

Beskriv begränsningarna
Det är viktigt att redovisa vilka utsläpp som ingår och inte ingår i rapporten. Vissa utsläpp räknar man kanske inte med det första året eller så är man endast intresserad av en specifik del av organisationen. Man vill kanske bara redovisa huvudkontorets utsläpp eller bara veta hur mycket affärsresorna släpper ut. Vad man än räknar på – beskriv vad som ingår och inte ingår i er rapportering.

Vill du börja klimatredovisa? Kontakta oss!

Läs mer: 6 tips för verksamhetens klimatberäkning

Relaterade artiklar