Kommuner och landsting får klimatkompensera utomlands

Klimatkompensation
mattias goldmann parisavtalet tider exportprodukt

Ibland har det påståtts att kommuner och landsting inte får klimatkompensera utomlands. Så är det inte!

Så skriver Mattias Goldman, VD på Fores, i hans senaste debattartikel i Corren. Han förklarar att det kan kosta så lite som en tiondel att göra utsläppsminskningar i ett utvecklingsland jämfört med Sverige. Vi delar här utdrag ut artikeln.

– Kostnaden när kommunen insisterar på att ny vindkraft ska uppföras i Sverige är väldigt mycket högre än när samma investering tillåts göras i ett utvecklingsland. Det beror både på att själva uppförandet är dyrare här och på att elen som ersätts i Sverige är så grön att det krävs mycket vindel för att komma upp i ett tons minskade utsläpp. Lägg till att de positiva sidoeffekterna är mycket större i utvecklingsländer, där vindelen ersätter dieselgeneratorer eller träd som huggs ner för att brännas upp, och där ny tillgång på billig förnybar el gör det möjligt att låta läslampan lysa på kvällarna där fotogenlampan släcks för att spara pengar. Sammantaget är det inte bara oekonomiskt att Linköping begränsar sig till inhemsk elproduktion, utan också ledsamt för alla som värnar sina medmänniskor oavsett var de bor.

Ibland har det påståtts att kommuner och landsting inte får klimatkompensera utomlands. Så är det inte. På samma sätt som Linköping kan köpa utländska fairtrade- eller miljömärkta produkter, kan man kompensera utsläpp genom investeringar i förnybar energi i andra delar av världen, med av FN beslutade och reglerade metoder.

När utsläppsminskningen i utvecklingsland inte ens kostar 10 procent av vad det skulle kosta inom landets gränser, och har mycket större sidonyttor, borde saken vara klar. Frågan blir då: Ska kommunen använda besparingen till att göra än större klimatnytta, eller till annat som kommer kommuninvånarna till godo?

Relaterade artiklar