Blir redovisning av växthusgasutsläpp ett nytt krav?

Klimatberäkning
redovisning av växthusgasutsläpp

Naturvårdsverket föreslår att det ska införas krav på redovisning av växthusgasutsläpp. Vi förklarar vad det kan innebära och vad vi tycker om saken.

Naturvårdsverket föreslår att det ska införas krav på utsläppsredovisning av växthusgaser för företag med över 100 heltidsanställda eller med en omsättning över 100 miljoner kronor. Förslaget innebär att dessa företag ska redovisa sina direkta utsläpp och indirekta utsläpp från köpt energi samt för affärsresor och godstransporter (Scope 1, 2 och delar av scope 3 enligt Greenhouse Gas Protocol).

Naturvårdsverket anser att dessa företag både har väsentliga utsläpp och har kapacitet att ta fram och redovisa dessa. Man refererar till Greenhouse Gas protocol som en internationell standard att utgå från. Det är oklart om och när detta kommer att införas. Man har inte heller gjort en konsekvensanalys av förslaget som bör göras innan ett eventuellt införande.

Artikel: Dessa krav kan man ställa på klimatkompensation vid offentlig upphandling

Tricorona Climate Partner välkomnar starkt ett sådant förslag. Visste du att 57% av de stora bolagen har ett övergripande klimatmål och en klimatstrategi? Företag som hanterar och siktar på att minimera sin klimatpåverkan har en tendens att vinna många andra fördelar. T.ex. finns det god potential att göra kostnadsbesparingar och få en ökad kontroll av verksamheten. Arbetet kan också leda till minskade personalkostnader samt ökad konkurrenskraft.

Vill ni ha hjälp med klimatarbetet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar