Slutspurt klimatavtalet i Paris: Näringslivet ger hopp

Arkiv
klimatavtalet

Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores, är på plats i Paris för att följa klimatförhandlingarna. Här är hans rapport.

I klimatförhandlingarnas slutspurt står det klart att klimatavtalet i Paris blir en kompromiss där alla måste offra något för att få något annat – och att vi måste sträcka ut handen efter vad näringslivet kan bidra med, säger Mattias Goldmann.

Till på torsdag förhandlas det tänkta klimatavtalet i informella grupper för att få fram skrivningar som kan antas av alla. Det är ett svårt pussel, där Sverige och miljöminister Romson har en nyckelroll gällande klimatanpassning, men när pusslet är lagt kommer det att saknas bitar.

Nu är det storföretag som kräver koldioxidskatt, driver på för ökad utsläppshandel och ställer om till 100 % förnybart

Just näringslivets inställning ser Mattias som den kanske största skillnaden jämfört med Köpenhamnsmötet – då var det bara några få som drev på och stora sektorer som aktivt bromsade. Nu är det storföretag som kräver koldioxidskatt, driver på för ökad utsläppshandel och ställer om till 100 % förnybart. Det ger politiken råg i ryggen!

Slutligen: vad händer med klimatkompensation som CDM och REDD+?

Fram till 2020, då det nya avtalet ska träda i kraft, fortsätter det formellt sett som idag men i praktiken ökar betydelsen ju fler som vill ta tag i sin egen klimatpåverkan – vare sig det är företag eller privatpersoner. I det långsiktiga avtalet behövs någon form av finansiell mekanism så att man kan göra utsläppsminskningar där man får störst nytta för pengarna, och den kommer definitivt att dra nytta av erfarenheterna från CDM och REDD+.

Relaterade artiklar