Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 1 av 3)

Klimatberäkning
växthusgasutsläpp

Det finns ett stort intresse bland företag, organisationer, landsting och många fler att minska sina växthusgasutsläpp. Vi tipsar om hur man kan gå tillväga.

I samband med klimatmötet i Lima 2014 initierades det så kallade Non-State Actor Zone for Climate Action (NAZCA), ett initiativ som samlar åtaganden av företag, städer, subnationella regioner (t.ex. län och landskap) och investerare inom klimatområdet. Deltagarna i programmet har åtagit sig att på något vis minska sina utsläpp och bidra i omställningen från gammalt till nytt. Det är många som vill, men alla vet inte hur.

Våra kunder frågar oss med jämna mellanrum hur de ska gå tillväga för att minska sina utsläpp och vad som är bäst att göra. I våra kommande blogginlägg kommer vi beskriva och vägleda i några metoder kring hur man kan tänka när man sätter mål och genomför samt följer upp sin minskade klimatpåverkan.

Det finns många sätt att styra en verksamhet där man genom att sätta mål till exempel kan driva innovation, beteendeförändringar och investeringar i en hållbar riktning. I det här inlägget ska vi kort gå igenom vilka typer av åtgärder man som företagare behöver resonera kring för att långsiktigt lyckas med sitt hållbarhets- och klimatarbete.

Reduktionsåtgärder ser olika ut beroende på vilken verksamhet man tittar på. Få organisationer, om någon, är den andra lik där en viss strategi som ger resultat i en organisation kan vara verkningslös i nästa. Vi kommer huvudsakligen gå igenom tre typer av reduktionsåtgärder i tre delar.

  • Åtgärder som kräver beteendeförändring
  • Åtgärder som innebär ett eller flera systemskiften (del 2)
  • Åtgärder som kräver samverkan (del 3)

Åtgärder som kräver beteendeförändring

I många fall innebär en övergång till det ”hållbara” en beteendeförändring. För privatpersoner kan det handla om att börja äta mer vegetarisk kost, vilket är kopplat inte bara med att köpa andra råvaror utan även att lära sig nya recept och andra förutsättningar inför att man ska laga mat (baljväxter kräver till exempel blötläggning innan de kokas).

Samma utmaningar finns i företag och vissa beteenden är ofta kopplade till den specifika företagskulturen. Om företagsledningen till exempel vill minska utsläppen från tjänsteresorna kan en beteendeförändring vara att välja annat färdmedel eller att gå över till digitala möten.

Åtgärder som kräver en beteendeförändring är mindre komplexa att genomföra då det ofta endast är individen man behöver påverka. De är dock ofta svårare just för att det är en individ som måste förändra sitt beteende med allt vad det innebär. Lyckas man genomföra en förändring är möjligheterna stora att resurseffektiviteten blir hög.

Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 2 av 3)
Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 3 av 3)

Relaterade artiklar