Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 2 av 3)

Klimatberäkning
teknikskifte minskar era växthusgasutsläpp

Det finns ett stort intresse bland företag, organisationer, landsting och många fler att minska sina växthusgasutsläpp. I den här artikeln fokuserar vi på åtgärder som kräver teknikskifte.

Teknikskifte innebär att gå från en teknologi till en annan. Ett vanligt exempel är övergången till förnybar el som betyder att man köper el producerad från en annan teknologi, till exempel byter till vind från fossil, än man tidigare gjort. Samma sak gäller övergången till fordon med motorer anpassade till förnybara bränslen; vi byter från konventionell teknologi till ny teknologi.

Läs mer: Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 1 av 3)

Åtgärder av den typen kräver ingen förändring i vårt beteende. Vi kan fortfarande göra de aktiviteter och processer som kräver el eller köra bil på samma sätt även om den nu drivs av förnybart bränsle. Dock finns inte samma möjlighet att påverka dessa utsläpp då utsläppen är beroende av andra typer av faktorer är endast beteendeförändringar. Denna åtgärd i sig innebär ingen ökning av effektiviteten vilket man bör fundera över i anslutning till åtgärden.

Läs mer: Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 3 av 3)

Vill ni också minska era växthusgasutsläpp? Kontakta oss!

Relaterade artiklar