Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 3 av 3)

Här kommer den tredje och avslutande delen av vår artikelserie om hur företag kan minska sina växthusgasutsläpp internt; Åtgärder genom samverkan.

Det är ovanligt att företag idag äger eller har kontroll över hela sin värdekedja, uppströms och nedströms i den egna verksamheten. Beroende på vilken ställning man har mot respektive part kan man ställa olika krav eller föra olika typer av samtal. Som köpare/beställare har man ofta viss makt som kund att påverka leverantören i en hållbar riktning genom att ställa krav som handlar om till exempel klimateffektivitet och utsläpp.

Läs mer: Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 1 av 3)

Ett första steg i en sådan process är ofta att fråga hur stora utsläpp som är förknippade med de varor och/eller tjänster man köper, alternativt att vid upphandling ha tydliga skall- och bör-krav definierade.

Avslutningsvis

Våra kunder frågar oss ofta vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Därför har vi redogjort för exempel på några typer av åtgärder att ta till. Eftersom de faktiska, konkreta åtgärderna skiljer sig från företag till företag är det förstås svårt att svara konkret på frågan. Många är ivriga med att komma igång med sina åtgärder och visa för ledningen att det faktiskt ger ett gott resultat att arbeta med frågorna. Det är lysande och den energin ska man i företag se till att dra nytta av.

Läs mer: Så minskar ni era växthusgasutsläpp (del 2 av 3)

Vi på Tricorona Climate Partner rekommenderar att man, innan dessa åtgärder sjösätts, har en strategi och ett långsiktigt tänk kring vad man vill uppnå och hur detta ska gå till. Detta för att få en röd tråd genom sitt arbete och en systematik som krävs för att lyckas långsiktigt.

Vill ni minska er klimatpåverkan? Kontakta oss!

Relaterade artiklar