Då får man kalla sin verksamhet klimatneutral

Klimatberäkning
klimatneutral

Att bli en klimatneutral verksamhet är inte något enbart klimatet tjänar på. Ert företag har med ert klimatarbete en fantastisk möjlighet att differentiera er på marknaden och erbjuda det där lilla extra som gör att just ert företag vinner nästa upphandling.

Allt fler svenska konsumenter gör aktiva miljöval när de handlar. Enligt en undersökning gjord av Naturvårsverket 2021 uppger nästan 70% av tillfrågade konsumenter att de föredrar att köpa varor/tjänster från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen. Från samma undersökning uppger nästan 70% att de skulle också kunna tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst från ett företag som man vet arbetar för att begränsa klimatförändringen. Läs mer om hur klimatarbete skapar lönsamma affärer och hur det är avgörande för anställdas lojalitet.

Det här är klimatneutralitet

Begreppet klimatneutralitet är komplext, det finns även olika definitioner som vi listar här. Övergripande innebär klimatneutralitet att man balanserar de växthusgasutsläpp som genererats genom att minska dem samt klimatkompensera motsvararande klimatpåverkan.

För att få kalla sin verksamhet klimatneutral bör man följa kraven som ställs i standarden PAS 2060. I denna standard utvecklas ytterligare krav på rapportering, omfattning samt tillvägagångssätt år till år, för att ett företag ska få kalla sig klimatneutrala.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

5 steg enligt PAS 2060

Det finns 5 vitala steg man behöver ta för att få kalla sin verksamhet klimatneutral enligt PAS 2060.

  1. Om ni inte kartlagt er totala klimatpåverkan ännu, är det hög tid att göra det. Här finns det krav från PAS 2060 om att minst 95% av er totala klimatpåverkan ska ingå i klimatredovisningen.
  2. När ni tagit fram ett basår ska ni ta fram en reduktionsplan med målsättningar framåt. Det finns inga strikta krav på att en viss reduktion ska ske, utan bara att det ska ske en reduktion från år till år.
  3. För de växthusgasutsläpp ni har kvar efter era reduktioner, klimatkompenserar ni för. Detta ska ske genom tredjepartscertifierade projekt.
  4. När ni färdigställt en klimatrapport (så kallad Qualifying Explanatory Statement = QES) inklusive bland annat ovanstående delar, ska denna granskas. Här kan ni välja mellan tre granskningsalternativ: egengranskning, OPV (other party validation) eller tredjepartsgranskning.
  5. Sist ska era resultat och er QES publiceras publikt.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Vill ni också bli klimatneutrala? Kontakta oss!

Relaterade artiklar