Då får man kalla sig klimatneutral

Klimatberäkning
klimatneutral

Att göra era produkter klimatneutrala är inte något enbart klimatet tjänar på. Ert företag har med ert klimatarbete en fantastisk möjlighet att differentiera er på marknaden och erbjuda det där lilla extra som gör att just ert företag vinner nästa upphandling eller att just er produkt väljs på hyllan. Här kommer vett och etikett och lite mer ingående om ISO 14021.

Allt fler svenska konsumenter gör aktiva miljöval när de handlar. Två av tre tillfrågade konsumenter sade sig föredra mat med låg klimatpåverkan i en undersökning som Lantmännen genomförde 2015. I en Ipsosundersökning från 2014 sade 52 % av de tillfrågade att de försöker köpa produkter från företag som agerar ansvarsfullt även om det kostar mer. Krav på miljö- och klimatarbete är heller inte ovanliga att se när företag och myndigheter upphandlar. Läs mer om hur klimatarbete skapar lönsamma affärer och hur det är avgörande för anställdas lojalitet.

Det här är klimatneutralitet

Klimatneutralitet innebär att den totala klimatpåverkan från en viss aktivitet eller en produkt har nettosumman noll. När det är uppnått ska man som verksamhet givetvis kommunicera det. Vi utgår från den internationella ISO 14021- standarden som ger riktlinjer kring hur miljökommunikation bör och får utformas. Standarden används som praxis i marknadsdomstolen och är en stabil och erkänd utgångspunkt. För att säkerställa en produkts klimatneutralitet måste hela livscykeln för hela produkten med material ses över. Det gäller alltså att vid slutanvändningen av produkten kunna säkerställa att möjlighet för till exempel återvinning eller återanvändning är möjlig, för att kunna hävda att hela produkten är helt klimatneutral.

Man bör först reducera sina utsläpp så den mängd som verksamheten ger upphov till är minsta möjliga. För resterande mängd utsläpp kan verksamheten kompensera genom att köpa klimatkompensation så att nettosumman blir noll. Läs mer om vilka typer av klimatkompensation det finns här. Till dess att produktens samtliga utsläpp reducerats behöver kompensation vara en central komponent i klimatarbetet.

Att köpa klimatkompensation blir då ett ekonomiskt incitament för verksamheten att minska sin klimatpåverkan och fördelar finns att vinna både för klimatet och för verksamheten. Klimatkompensation ska alltså inte vara ett alternativ till att reducera produkters utsläpp utan bör ses som en del i verksamhetens klimatstrategi. Låt oss ta ett exempel. Vad bör man som företag gå igenom för att kunna hävda i sin marknadsföring att en produkt är klimatneutral?

  1. Produktens utsläpp genom hela livscykeln måste kartläggas. Det görs genom en så kallad livscykelanalys. För att följa standard måste beräkningar ske baserat på godkända metoder som till exempel GHG-protokollet. Är man osäker kring hur beräkningarna görs och systemgränser dras, kan det vara smart att låta någon annan ansvara för det, läs mer om klimatberäkningar här.
  2. Se över hur dessa växthusgasutsläpp kan reduceras genom till exempel energieffektivisering och val av transportmedel.
  3. De utsläpp som återstår av varans livscykel kompenserar man för genom att köpa klimatkompensation. Det finns många typer av klimatkompensation att köpa, men för att leva upp till ISO 14021-standard ska man kunna bevisa att den kompensation man köper faktiskt levererar klimatnyttan och är spårbar. Köper man till exempel genom ett CDM-projekt erhålls detta.
  4. Vidare bör företaget givetvis kommunicera att just deras produkt är klimatneutral. Är det endast delar av produktens livscykel som är klimatneutrala måste det framgå. På samma vis måste även verksamheter som endast kompenserar delar av sin verksamhet tydliggöra det i sin kommunikation. Att kommunicera sitt klimatarbete får er produkt att skilja sig från mängden och inspirerar förhoppningsvis andra företag till att ta sitt klimatansvar.

Vill ni också bli klimatneutrala? Kontakta oss!

Läs mer: 4 steg för att bli ett klimatneutralt företag

Relaterade artiklar