Tricorona ställer sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige

Om Atmoz
fossilfritt sverige

För att påskynda klimatomställningen och bli ett fossilfritt välfärdssamhälle har initiativet Fossilfritt Sverige skapats. Det vill vi självklart vara en del av!

Syftet med Fossilfritt Sverige är att samla aktörer i form av kommuner, regioner, företag och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige ska identifiera hinder och möjligheter som driver omställningen framåt för att sedan ta fram politiska förslag på åtgärder till regeringen. Genom att skapa en samverkan mellan politiken och näringslivet effektiviserar Fossilfritt Sverige vägen mot en mer klimatvänlig framtid och samtidigt bibehålla en stark industri och skapa fossilfria arbets- och exportmöjligheter.

Initiativet ska till en början fortgå fram till 31 december 2024 med fokus på att:

  1. Följa upp branschernas arbete med att genomföra färdplanerna
  2. Ta fram nationella strategier för att stimulera fossilfri konkurrenskraft inom bland annat utveckling av en hållbar batterivärdekedja, vätgas och bioekonomi.
  3. Utarbeta metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt.
  4. Utveckla regionala handlingsplaner tillsammans med näringslivet kopplade till färdplanerna
  5. Stötta utvecklingen av storskaliga gröna industriprojekt
  6. Visa upp möjligheterna i omställningen

För oss på Tricorona Climate Partner är det självklart att vara en del av Fossilfritt Sverige och vi ställer oss bakom deras deklaration. Utöver att vara en del av Fossilfritt Sverige är vi partners med the 1.5°C Business Playbook och vi har även satt ett Science Based Target vi fått godkänt.

Vi arbetar varje dag med att hjälpa aktörer att beräkna och hantera sin klimatpåverkan och gör vårt yttersta för att påskynda klimatomställningen mot ett hållbart samhälle. Gör det ni också!

Relaterade artiklar