Kommunernas nyårslöften

Klimatberäkning
kommunernas nyårslöften

Vi går ett nytt år till mötes och ett klimatambitiöst nyårslöfte är ett nyårslöfte i tiden. Varför inte besluta om att strama åt ambitionerna och bidra till att vi når klimatmålen som sattes i Paris förra hösten. Vi är medvetna om att vissa verksamheter begränsas i sitt klimatarbete av intern styrning och andra regleringar. Därför delar vi med oss av hur vi kan hjälpa till exempel kommuner i denna fråga.

Att klimatkompensera genom reglerade och certifierade projekt är för företag och organisationer en kostnadseffektiv och ett smidigt sätt att hantera sin klimatpåverkan liksom skapa incitament för förändring och minskade utsläpp.

För en del kommuner kan intern styrning hindra möjligheten att investera i projekt i utvecklingsländer. Vid dessa fall kan en intern klimatkompensationsfond vara en lösning för att sätta en prislapp på sina klimatutsläpp och kvantifiera klimatnyttan genom styrning.

För att en intern klimatfond ska bli ett effektivt styrmedel för kommunen är det viktigt att man dels genomför beräkningar för utsläppen samt att de åtgärder man genomför med pengarna från t.ex. en så kallad ”klimatfond” är effektiva. Åtgärderna skall ju sänka utsläppen för verksamheten och helst till en så låg kostnad som möjligt, det är viktigt för att den interna klimatfonden ska bli lönsam både för kommunen och för klimatet.

Kommuner: Kom igång med klimatmålen!

För att en klimatfond ska vara effektiv och kunna förbättras från år till år bör klimatnyttan beräknas. På Tricorona Climate Partner hjälper vi er med det genom att skapa en process kring detta och sätter upp vilka riktlinjer som ska gälla. Vi kan även kvantifiera de åtgärder ni är intresserade av att vidta samt beräkna den totala vunna klimatnyttan. Inom den kommunala sektorn är det viktigt att vara transparent och tydlig med hur pengarna inom verksamheten används då det är skattebetalarna som är med och betalar, vilket en beräknad klimatnytta bidrar till.

Relaterade artiklar