Sustainable Brand Index 2017: bekämpa klimatförändringarna – den viktigaste hållbarhetsfrågan för svenska konsumenter

sustainable brand index

Sustainable Brand Index är nordens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Studien undersöker vad 32 000 konsumenter tycker om 837 varumärkens hållbarhetsprestationer. Nedan redogör vi för Sustainable Brand Index 2017.

Sustainable Brand Index 2017 är den sjunde upplagan av den årliga studien som genomförs av Sustainable Brand Insight. I år undersöks fler länder än någonsin, nämligen: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna.

Årets svenska ranking toppas av Apoteket, följt av Saltå Kvarn och ICA. Övriga topp tio består av: IKEA, COOP, Lantmännen, Tesla, Systembolaget, Kung Markatta och Volvo. De ledande företagen på den svenska rankingen har stått för flera ambitiösa hållbarhetsåtaganden som är värda att uppmärksamma. Ett exempel är ICA:s arbete mot en helt klimatneutral verksamhet år 2020. För att lyckas bli klimatneutrala till 2020 arbetar ICA aktivt med att kartlägga och minska sina växthusgasutsläpp samt klimatkompensera för växthusgasutsläppen som inte kan elimineras till år 2020.

Andra spännande exempel är IKEA:s ambition att kompensera för sin totala energiförbrukning genom att själva producera motsvarande mängd förnyelsebar energi till år 2020 och Volvos åtagande att ha en klimatneutral verksamhet till 2025.

De ledande företagens hållbarhetsstrategier är till synes i linje resultatet från Sustainable Brand Index konsumentundersökning. Svenska konsumenter anser nämligen att det viktigaste av FN:s globala hållbarhetsmål är att bekämpa klimatförändringarna. Dessutom visar studien att över 33% av svenska konsumenter är villiga att betala 10% mer för hållbara produkter.

Resultatet tyder alltså på att ICA, Volvo och IKEA tar marknadsstrategiskt sunda beslut i och med sina satsningar på att aktivt minska sina växthusgasutsläpp och kompensera för utsläppen som ännu inte kan elimineras.

Relaterade artiklar