Ny kund hos Tricorona Climate Partner AB: årets företagare 2017, Nema Problema AB

Kundexempel
nema problema ab

Den 9 maj i år utsågs Robert Moldén, grundare av Nema Problema AB, till årets företagare i Stockholms stad 2017. Motiveringen inleds med följande mening:

Med kreativitet, ett stort hjärta och gott affärssinne har denna företagare en inspirerande förmåga att kombinera lönsamma affärer med samhällsnytta.

Robert driver sedan 2010 bilhandlarfirman Nema Problema AB. Målet är att driva verksamheten och använda överskottet till att göra nytta inom många andra områden.

Det sociala hållbarhetsperspektivet har genomgående varit integrerat i Nema Problemas verksamhet. Bland annat jobbar Nema Problema aktivt med integrering av nyanlända samt att ge syfte och arbete åt unga som är i extra behov av styrsel i tillvaron. 2014 bildades även Nema Problema Foundation, en ideell organisation med fokus på integration i Sverige och att göra övriga världen till en ännu bättre plats.

nema problema abRobert Moldén tar emot priset Årets Företagare 2017

Från och med i år har Nema Problema valt att arbeta mer aktivt med klimatfrågan. Det är genom den enkla och tilltalande principen ett träd för en bil som Nema Problema väljer att ta ett första steg mot en klimatsmartare verksamhet. Klimatkompensationsarbetet har Nema Problema valt att göra tillsammans med oss på Tricorona Climate Partner genom projektet Tropical Mix.

Tropical Mix är ett Gold Standard-certifierat skogsprojekt i Panama som syftar till att kombinera bevarandet av områdets biologiska mångfald, koldioxidreduktion genom återplantering och skogsbevarande samt socioekonomisk utveckling. Ville Skoglund på Nema Problema förklarar:

– Vi ville just plantera träd men har förstått att trädprojekt kan vara något problematiska och valde med omsorg ut ett projekt som vi tyckte verkade hålla hög kvalitet och var Gold Standard-certifierat. Tricorona hade ett sådant projekt – Tropical mix – och var superhärliga när vi kontaktade dem så valet var enkelt.

Nema Problemas klimatarbete har även inspirerat andra bilhandlarfirmor till att se över sitt klimatarbete. Vi är glada att Nema Problema väljer oss som partner i deras klimatkompensationsarbete och hoppas att de fortsätter att inspirera andra genom sitt engagemang.

Relaterade artiklar