Fler företag väljer att ta ett större miljöansvar vid direktreklam

Kundexempel
svensk direktreklam

Klimatkompenserad direktreklam är en växande del av Svensk Direktreklams (SDR) produktportfölj. SDR arbetar målmedvetet med att minska sin miljöpåverkan från drift, distribution och administration genom att eftersträva ett effektivt utnyttjande av energi- och naturresurser i verksamheten.

Sedan hösten 2010 erbjuder SDR sina kunder möjligheten att välja klimatkompenserad direktreklam, som innebär klimatkompensation för hela processen, från tillverkning av papperet, via tryck och distribution till återvinning. Svensk Direktreklam är ensamma om att kunna erbjuda klimatkompensation för hela processen. Svensk Direktreklam är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2000.

I kundtidningen På Direkten berättar SDR-gruppens hållbarhetsansvarige, Torbjörn Andersson, om hur klimatkompenserad direktreklam slår nya rekord:

– Förra året nådde försäljningen av klimatkompenserad direktreklam all time high och 2017 kommer vi slå nya rekord. Idag har vi hundratals kunder som köper vår klimatkompensation.

Bland annat är de stora kunderna inom exempelvis dagligvaruhandeln noggranna med att klimatkompensera. Tillsammans med oss på Tricorona Climate Partner AB satsar Svensk Direktreklam på två nya klimatkompensationsprojekt för att kompensera för sina redan anmärkningsvärt låga växthusgasutsläpp.

– Vi är väldigt glada att berätta att klimatkompenseringen har blivit en succé. Ett stort antal kunder, både stora och små, har valt att balansera sin klimatpåverkan från sitt utskick genom att köpa klimatkompenserad direktreklam, och våra förhoppningar om hur mycket vi skulle sälja för under det första året har slagits med råge, fortsätter Torbjörn Andersson

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa såväl företag som organisationer och andra verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan. Kanske vill ni göra en klimatberäkning, eller satsa på att bli klimatneutrala? Vi kan även erbjuda livscykelanalyser. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Relaterade artiklar