Nytt Gold Standard-certifierat skogsprojekt: Sodo Community Managed Reforestation

Klimatkompensation
Sodo & Humbo

Tricorona kan nu stolt informera om att vi utökar samarbetet med en av världens ledande projektutvecklare för klimatkompensationsprojekt inom skogsområdet.

Tack vare ett givande och lyckat samarbete kring andra trädplanteringsprojekt (Tropical mix) utökar vi på Tricorona Climate Partner nu vårt erbjudande med ett mycket unikt och småskaligt projekt i Etiopien: Sodo Community Managed Reforestation.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder som dessutom är hårt ansatt av avskogningens negativa konsekvenser. Idag finns endast 3 % av landets naturliga skogar kvar. Det har lett till en rad negativa konsekvenser för det inhemska jordbruket, som exempelvis ökad jorderosion, minskade grundvattenmagasin samt en minskad biologisk mångfald. Det är därför med stolthet som vi på Tricorona Climate Partner inkluderar det trendvändande Sodo-projektet i vår projektportfölj.

– Sodo är tillsammans med Tropical mix och Vichada några av världens ytterst få godkända och certifierade Gold Standard-projekt inom trädsektorn. Det finns idag ett cirka dussintal. Sodo producera dessutom verkliga kolkrediter (ex post-krediter) och inte löften om kolkrediter (ex ante), vilket innebär att projektet gör Tropical mix och Vichada sällskap bland de bästa klimatkompensationsprojekten inom segmentet. Att de dessutom har en lång rad socioekonomiska fördelar för lokalbefolkningen och området gör projekten förhoppningsvis väldigt intressanta för våra kunder som kompenserat genom trädplantering, säger Christian Patay, VD på Tricorona Climate Partner.

 

Läs mer om hur klimatkompensation fungerar här.

Relaterade artiklar