Vi har emissionsfaktorer – För er som själva räknar på er klimatpåverkan

Klimatberäkning
emissionsfaktorer

På Tricorona Climate Partner är vi specialiserade på klimatberäkningar, därför vet vi att en stor del av klimatberäkningen är att ha tillgång till rätt emissionsfaktorer. Här förklarar vi mer.

Emissionsfaktorn är det tal som en aktivitets enhet multipliceras med för att få fram aktivitetens totala utsläpp. Emissionsfaktorernas samstämmighet med verkligheten är därför direkt avgörande för resultatets kvalitet (d.v.s. hur väl det stämmer överens med verkligheten).

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Ett enkelt exempel är bilkörning där du har tillgång till antal mil, fordonsmodell och bränsletyp. Antal mil multipliceras med just den emissionsfaktorn som gäller för den biltypen (storlek, bränsle). I och med att du beräknar med emissionsfaktorn så får du svaret i antal koldioxidekvivalenter (CO2e).

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Vissa organisationer väljer att själva beräkna sin klimatpåverkan men saknar uppdaterade emissionsfaktorer som är anpassade till verksamheten, vilket behövs för en effektiv process och ett träffsäkert resultat. Därför erbjuder vi på Tricorona Climate Partner uppdaterade och anpassade emissionsfaktorer för er beräkningsprocess för att ni ska få en smidig resa till ett verklighetsöverensstämmande resultat. Vi utgår från GHG-protokollet.

Vill du veta mer om emissionsfaktorer? Kontakta oss

Relaterade artiklar