Nytt skogsprojekt: Zambia Community Agroforestry Project REDD+

Klimatkompensation
Zambia Community Agroforestry Project REDD+

Vi erbjuder ett nytt skogsprojekt i Zambia, nedan berättar vi mer om projektet och dess positiva effekter.

Zambias skogar krymper i snabb takt på grund av det utbredda ohållbara skogsbruket, drivet av behovet av kol i landets storstäder. Landsbygdsinvånarna i projektområdet är till stor del beroende av inkomsterna från försäljning av det ohållbart producerade kolet, inte minst eftersom att fattigdomsnivån i området är hög (ca 90%).

Zambia Community Agroforestry Project syftar därför till bryta beroendet av försäljning av ohållbart producerat kol och stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog. För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemang över tid.

Zambia Community Agroforestry Project REDD+

Vi på Tricorona Climate Partner är stolta över att fortsatt få jobba med projekt som kombinerar tydlig klimatnytta och hållbar social utveckling!

Relaterade artiklar