Klimatneutral barnmat med Alex&Phil

Kundexempel
alex&phil

Vi på Tricorona Climate Partner har hjälpt barnmatsföretaget Alex&Phil att göra sin barnmat klimatneutral. Nedan berättar Alex&Phil själva om sitt klimatarbete.

Alex&Phils mål är att vi som företag och alla våra produkter ska vara klimatneutrala. För att uppnå detta mål samarbetar vi med Tricorona Climate Partner AB (TCP) för att redan från den första sålda förpackningen ha ett aktivt klimatsamarbete på plats.

Vi har låtit TCP räkna på varje produkts klimatpåverkan för att på så sätt verkligen vara säkra på att det blir rätt. För att det ska vara möjligt har vi gått igenom hela vår råvaru- och produktionskedja och tittat på produktionen av våra förpackningar, varifrån våra råvaror kommer, hur de fraktas till vår produktionsanläggning, hur produktionen går till och förstås hur de fraktas från färdig produkt till vårt centrallager i Sverige och sedan ut till butik.

Alex&PhilAlex&Phils klimatneutrala barnmatsprodukter

Vi är noga med att våra råvaror fraktas med land- och sjötransporter och vi undviker flygtransporter. Givetvis har även Alex&Phils interna energiförbrukning tagits med i beräkningen och så även våra egna resor.

För att genomföra vår klimatkompensation har Alex&Phil valt att stödja projektet Sri Balaji. Vi har valt just Sri Balaji eftersom det både är Gold Standard-märkt och och godkänt av FN under Clean Development Mechanism.

Genom att klimatkompensera med projektet Sri Balaji arbetar Alex&Phil för att vara ett klimatneutralt företag samtidigt som vi stöder dem som ligger oss närmast om hjärtat: barnen.

Relaterade artiklar