SEK och Tricorona har samarbetat sedan 2007

Kundexempel
SEK

Svensk Exportkredit AB (SEK) har sedan många år tillbaka redovisat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet. Man har även inkluderat klimatpåverkan i sin hållbarhetsrapport, som numera är en integrerad del av årsredovisningen.

För att kontinuerligt minska sin påverkan mäter SEK sin klimatpåverkan och vidtar relevanta åtgärder vilket har lett till en stor minskning av växthusgasutsläppen. Tricorona Climate Partner hjälper SEK årligen med denna mätning och detta rapporteringsarbete.

Sedan 2014 har SEK ett ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. För att främja övergången till en klimatsmart ekonomi erbjuder SEK gröna lån som finansieras av dessa obligationer. Hösten 2015 bedömdes koldioxidreduktionen av de projekt SEK finansierade att placerade i den gröna obligationen. Tricorona Climate Partner har genomfört en ”second opinion” på portföljbedömningen där SEK:s arbetsmetodik utvärderats mot relevanta standarder och arbetsmetoder.

Utöver dessa initiativ klimatkompenserar SEK med Gold Standard-certifierade CDM-projekt. Genom att minska sina egna växthusgasutsläpp och klimatkompensera för de övriga utsläppen tar SEK fullt ansvar för sin totala klimatpåverkan.

Relaterade artiklar