Axfood först ut med klimatsäkrade hygien- och rengöringsprodukter

Kundexempel
axfood

Axfood har valt Tricorona Climate Partner som sin klimatpartner till de första klimatsäkrade konsumentprodukterna på marknaden. Detta till en produktlinje som ingår i Axfoods nya varumärke; Garant Såklart.

Vi på Tricorona Climate Partner har under samarbetet beräknat produkternas klimatpåverkan och tagit fram åtgärdsplaner för att reducera produkternas klimatpåverkan. Till sist har Axfood kompenserat den klimatpåverkan som återstår genom det FN- och Gold Standard certifierade biomassakraftverket Sri Balaji i Indien.

 

– Vår målsättning med Garant är att vara lyhörda och vi har lyssnat på våra kunders önskan att lansera en serie som underlättar för dem att göra ett bra klimatval utan att behöva kompromissa. Detta går även i linje med Axfoods arbete att ständigt minska sin miljöpåverkan och ta ansvar i hållbarhetsfrågor, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood

Produkterna är unika på marknaden då de har gått längre än andra varumärken i sitt miljöansvar då de inte bara är klimatsäkrade. Produkterna är även Svanenmärkta och märkta med Astma- och Allergiförbundets symbol. Initialt har produkternas livscykel kontrollerats och analyserats på detaljnivå för att Axfood ska kunna identifiera de stora utsläppskällorna och minska produkternas klimatpåverkan. Kontrollen omfattar allt från utvinning och förädling av råvaran, till paketering och transporter fram till det att produkten står på hyllan i butik.

garant såklart axfood

– Vi är mycket stolta och glada över detta samarbete säger Christian Patay, vd på Tricorona Climate Partner. Axfood har under många år arbetat efter en ambitiös klimatstrategi och är medlemmar i klimatnätverket Haginitiativet där medlemsföretagen har mål att minska sin egen klimatpåverkan med minst 40 procent. Med detta initiativ går de nu utanför det som traditionellt är verksamhetens egen klimatpåverkan och breddar arbetet till att nu även omfatta deras produkter. Vi hoppas att detta är startskottet för en rad nya klimatmärkta produkter på marknaden och att konsumenterna ser att de kan göra skillnad för klimatet om de väljer rätt produkter.

Vill ni också börja jobba med klimatet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar