Luftfartsverket har klimatkompenserat med CDM-projekt sedan 2006

Kundexempel
luftfartsverket lfv

Luftfartsverket (LFV) är ett svenskt statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafiktjänsten i Sverige. De har länge haft ett aktivt klimat- och hållbarhetsarbete som vi redogör för nedan.

LFV bedriver ett aktivt klimatarbete både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa bra förutsättningar för kunderna att minska sin klimatpåverkan. Att arbeta för en minskad energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och en ökad användning av förnybara energikällor är idag en nödvändighet, både ur ekonomisk synvinkel och för att vara en attraktiv samarbetspartner, leverantör och arbetsgivare.

 

– Dels arbetar vi med att minska vår egen påverkan, främst från byggnader och utrustning, men också genom att hjälpa våra kunder, flygplatser och flygbolag, att hitta smarta klimatlösningar. Vi trimmar kontinuerligt våra metoder för hur vi leder flygtrafiken så att flygbolagen kan minska bränsleförbrukning och utsläpp. Det kan t.ex. handla om att möjliggöra inflygning med minimalt gaspådrag och minimera väntan på marken före start, säger Sandra Jansson som är kvalitets- och miljöledare på LFV.

 

Dessutom klimatkompenserar LFV med oss på Tricorona Climate Partner sedan 2006. När de åtgärder som genomförts för att minimera LFVs växthusgasutsläpp från den egna verksamheten inte räcker för att uppnå klimatneutralitet klimatkompenserar LFV med Gold Standard CERs, Certified Emissions Reductions, det vill säga certifierade utsläppsminskningar från CDM-projekt. Dessa syftar till utsläppsreduktioner i utvecklingsländer och bidrar även till en social- och ekonomisk utveckling.

– Målet är att skapa förändringar och förutsättningar, flygbolagen ska minska sina utsläpp med 1000 ton CO2e per år och vår verksamhet ska mellan åren 2002 och 2018 minska utsläppen med 10% per år, säger Sandra Jansson, kvalitets- och miljöledare på LFV

 

Vi på Tricorona Climate Partner har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att beräkna och hantera sin klimatpåverkan. Se våra tjänster eller kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Relaterade artiklar