PostNord erbjuder Klimatekonomiska tjänster

Kundexempel
PostNord

PostNord har tagit fram ett flertal Klimatekonomiska tjänster som tar hänsyn till miljön och som dessutom är klimatkompenserade genom oss på Tricorona Climate Partner.

– PostNord är angelägen att den klimatkompensation vi köper håller högsta kvalitet och i alla lägen kan svara upp mot krav på transparens och spårbarhet. Tricorona Climate Partner har agerat professionellt och tryggt i vår relation vilket gör att vi även har kunnat vara trygga i vår kommunikation, säger Per Liljedahl, Miljöchef på affärsområde Meddelande inom PostNord.

PostNords Klimatekonomiska tjänster tar ansvar för allt från tryck till papper och uppfyller Svanens kriterier eller motsvarande. Produktionen är miljöcertifierad och transporten är vald med hänsyn till miljön, samtliga Klimatekonomiska tjänster är flygfria. Försändelserna är återvinningsbara och distributionen är klimatkompenserad. Allt för att kunderna ska ha kontroll över sin egen miljö- och klimatpåverkan.

Projekten som PostNord klimatkompenserar genom är Sri Balaji, ett biomassaprojekt i Indien och Yangjiayao, en vindkraftspark i Kina. Sri Balaji är ett kraftverk som använder sig av biomassa i form av jordbruksavfall från bönder i närområdet. Det bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Båda projekten är certifierade av FN och är Gold Standard-certifierade, den högsta kvalitén av klimatkompensation på marknaden.

Relaterade artiklar