Björn Borg ska sänka sina utsläpp med 40% mellan 2013-2019

Kundexempel
björn borg

Björn Borg är ett bolag med ett brett hållbarhetsarbete och med tydliga miljömål. Bland annat har Björn Borg som mål för sitt klimatarbete att mellan 2013 och 2019 reducera koncernens koldioxidutsläpp per omsatt krona med 40 %.

För att kunna nå det ambitiösa klimatmålet har Björn Borg valt att genom oss på Tricorona Climate Partner redovisa bolagets klimatpåverkan. Genom att redovisa sin klimatpåverkan får bolaget en tydlig översikt över verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Man får även en bra indikation av var förändringar i verksamheten kan göra störst skillnad för att minska klimatpåverkan.  Därefter följs dessa redovisningar upp av delmål och aktiviteter för att slutligen nå det långsiktiga målet till 2019. Under 2014 närmade man sig sitt långsiktiga mål då bolaget lyckades sänka koldioxidutsläppen per omsatt krona med 8 % under året.

– Björn Borg har valt att samarbeta med Tricorona Climate Partner för att de med sina många år i branschen känns som en kunnig och erfaren samarbetspartner. Genom att anpassa samarbetet efter våra behov hjälper de oss att nå vårt långsiktiga klimatmål. Genom att använda oss av samma klimatpartner över flera år säkerställer vi kontinuitet och datakvalitet i klimatberäkningarna, säger Victoria Swedjemark, Sustainability Director på Björn Borg 

Vill ni också börja jobba med klimatet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar