Nytt projekt: Godawari Concentrated Solar Plant

Klimatkompensation
godawari

Vi har tagit in ett nytt klimatkompensationsprojekt i vår portfölj, det CDM- och Gold Standard-certifierade solenergiprojektet Godawari. Utöver klimatnyttan bidrar projektet med andra positiva effekter som vi listar nedan.

I det soliga Rajastahn i Indien ligger nu en stor solenergianläggning. Varje dag produceras fossilfri energi till elnätet av anläggningens stora generatorer, drivna av soluppvärmt hetvatten. Anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien. Lyckade storskaliga och funktionsdugliga projekt har tidigare visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi, vi hoppas så är fallet även nu.

Anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards tuffa certifieringskrav. Dessutom har projektet andra fördelar såsom att:

  • Under byggfasen anlitades nästan 1000 personer ur lokalbefolkningen
  • Idag arbetar 169 personer på anläggningen och majoriteten av dessa kommer från bygden.
  • Utöver själva klimatnyttan som projektet bidrar med så avsätts motsvarande 2% av CER-intäkterna till sociala projekt i projektets närområde.
  • Projektet var visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet.
  • Lokalanställd personal genomgår omfattande utbildning i elbolagets regi.

Vill du veta mer om det här projektet? Kontakta oss!

Relaterade artiklar