Snart vid din pump: klimat- och ursprungsmärkt drivmedel

Arkiv
drivmedel

Från och med den första januari 2020 kommer svenska konsumenter kunna ta del av drivmedlets ursprung och klimatpåverkan direkt vid pumpstationen.

Den 9 augusti fattade regeringen beslut om att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas vid tanknings- eller laddningsstället. Ändringen i drivmedelsförordningen som regeringen beslutat om omfattar alla leverantörer av flytande eller gasformiga drivmedel samt vid laddstationer för el. Endast mindre säljställen undantas.

Sverige blir därmed det första landet i världen med den här typen av krav på ursprungsinformation på drivmedel. Gröna Bilister, som arbetar för att bilismen ska anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering, har varit drivande i frågan.

 

– Gröna Bilister har kämpat för klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump i över fem års tid, därför är vi mycket glada för regeringens beslut. Förordningen stämmer väl överens med Gröna Bilisters idéer om hur sådan konsumentinformation bör utformas, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

 

Det är inte bara klimatpåverkan som märkningen syftar till att upplysa konsumenterna om. Utöver klimatpåverkan, är det stora skillnader på hur biodrivmedlets råvaror och framställning påverkar ekosystem och lokala samhällen. Exempelvis kom över 30 procent av biodrivmedlet som såldes i Sverige under 2017 från palmoljeprodukter som bidrar till skövling av regnskog i Sydostasien. Därför ska miljödeklarationen även ge information om drivmedlets ursprung och innehåll.

– Den konsumentmakt vi släpper lös genom att klimatdeklarera drivmedlen kommer att bidra till att pressa ned deras klimatpåverkan, men allt ansvar kan inte lämnas över på konsumenterna. Vi måste också ha ekonomiska styrmedel som gynnar de bästa drivmedlen och regleringar som motar bort de sämsta, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

 

Vi på Tricorona Climate Partner hoppas så klart att klimat och ursprungsmärkningen kommer driva på utvecklingen för att minska klimatpåverkan från all typ av fordonstrafik. För den klimatpåverkan som i dagsläget inte kan undvikas genom reduktioner, finns klimatkompensera.se, där du kan räkna ut ditt bilresandes klimatpåverkan och klimatkompensera genom certifierade projekt.

Relaterade artiklar