Ny global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

så kan vi halvera klimatutsläppen

I en ny rapport av Exponential Roadmap Initiative presenteras ett antal lösningar för hur olika sektorer och företag kan minska sin klimatpåverkan. Vi presenterar kortfattat rapporten.

I den nya globala rapporten “Exponential Climate Action Roadmap” presenteras 33 lösningar som kan halvera utsläppen av växthusgaser från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Rapporten är signerad av flera svenska forskare och företag däribland miljöproffessorn Johan Rockström, Ericsson och Telia.

Enligt rapporten kan omställningen av energisektorn ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030. Detta förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen.

Rapporten producerades givetvis med hänsyn till miljön men för de utsläpp av växthusgaser som inte gick att undvika sponsrade vi på Tricorona Climate Partner med klimatkompensation.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att beräkna och hantera sin klimatpåverkan, genom att bl. a. sätta upp klimatstrategier, göra klimatberäkningar och erbjuda klimatkompensation. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt möte!

Relaterade artiklar