Så blir ni klimatpositiva

Klimatberäkning
så blir ni klimatpositiva

Frågan om att bli klimatpositiv har aldrig varit mer aktuell, bland annat tack vare MAX Burgers. Det viktigaste man kan göra är att reducera sina utsläpp men måndagens rapport från IPCC visar tydligt att det inte räcker. Utöver att reducera våra växthusgasutsläpp behöver vi även klimatkompensera för de utsläpp vi fortfarande har.

Klimatpositiva bolag – marknadsföringstrick eller absolut sanning?

För att kunna bli klimatpositiv behöver man först vara klimatneutral. För att kunna göra den bedömningen behöver man titta på verksamheten som helhet och analysera dess utsläpp av växthusgaser. Både klimatneutralitet och klimatpositivitet kan uppnås för bland annat verksamheter, produkter eller evenemang.

Klimatpositivitet innebär att en verksamhet eller privatperson uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral, och utöver det även klimatkompenserar för ett växthusgasutsläpp som är större än den totala klimatpåverkan man har. Man behöver alltså klimatkompensera för minst 110% av de utsläpp man gör.

Läs också: 5 skäl till att börja klimatredovisa

Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110-115%, alltså 10-15% mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet får var och en bedöma om det är tillräcklig ”överkompensation” för att räknas som klimatpositiv.

En möjlig tolkning är att ju högre tryggheten är i klimatkompensationen, exempelvis att den är godkänd av FN och tredjepartsverifierad, desto lägre kan överkompensationen vara. För att kunna kalla sig klimatpositiv behöver man alltså jobba aktivt för att reducera sina utsläpp av växthusgaser, och därefter klimatkompensera resten.

Läs mer: Kommunicera era klimatinitiativ enligt marknadsföringslagen

Vill ni bli klimatpositiva? Kontakta oss!

Relaterade artiklar