Interna klimatfonder – en tveksam strategi

Arkiv
interna klimatfonder

Klimatkompensation? Nej tack, vi har en intern klimatfond” får vi höra ibland. Vi förklarar vad ni ska fundera på och undvika om ni planerar interna klimatfonder.

Interna klimatfonder, eller intern klimatskatt, innebär att varje aktivitet en organisation utför som orsakar utsläpp av växthusgaser beläggs med en kostnad som är tänk att användas till åtgärder för att motverka motsvarande utsläpp längre fram i tiden. Dessa pengar går sedan till en så kallad intern klimatfond ur vilken pengar används för utsläppsreducerande åtgärder.

Debattartikel: Lägga pengar i en burk gynnar inte klimatet

Intern koldioxidbeskattning är ett effektivt sätt att konkretisera att det kostar att verka utanför planetens gränser. För att detta ska bli ett effektivt styrmedel är det viktigt att både beräkna utsläppen och att åtgärderna som pengarna används till, för att säkerställa att dessa är effektiva.

Det är tyvärr vanligt att organisationer, och kommuner i synnerhet, initierar interna klimatfonder utan att ha någon bild av vilken effekt eller kostnad aktiviteterna har.

 

– I teorin är interna klimatfonder / intern klimatskatt en god idé för att synliggöra klimatpåverkan och slussa medel i rätt riktning. Jag stöter på detta regelbundet och det finns tyvärr bara ett av säkert hundratalet exempel som jag sett varit framgångsrikt, seriöst och lett till seriösa utsläppsminskningar. Ofta utgår diskussionerna från höftningar och ogrundade beslut som gör helheten oseriös och ytterst ineffektiv.  Vid några tillfällen har vi på Tricorona beräknat klimatnyttan från olika initiativ där kostnaden för ett sänkt ton koldioxid kan landa på 10000-20000 kr. Jämför man detta med kostnaden för våra projekt inser man snabbt att klimatkompensation är en oerhört billig och enkel insatt för att snabbt hantera sina utsläpp, säger Christian Patay, VD på Tricorona Climate Partner

 

Målet för organisationen och planeten måste alltid utgå från så stor klimatnytta per krona som möjligt! Vi kan hjälpa er verksamhet att på ett seriöst sätt beräkna en klimatfonds kostnader och kvantifiera de åtgärder som skall vidtas. Vi kan även hjälpa er att sätta konkreta mål såsom klimatneutralitet eller Science Based Target.

Läs mer: Är klimatkompensation avdragsgillt? 

Läs mer: Därför ska ni börja klimatredovisa

Relaterade artiklar