Klimatkompensation är inte att köpa sig fri

Klimatkompensation
frågor och svar bistånd

Ibland liknas klimatkompensation med avlatsbrev – att man köper sig fri från synder. För klimatets skull är det hög tid att göra upp med denna myt – klimatkompensation är inte att ”köpa sig fri”.

I en artikel om hållbart företagande i Breakit säger affärsutvecklaren och författaren Pia Anderson om klimatkompensation: ”Jag tycker att det är som ifall en man är notoriskt otrogen och så kommer han hem med blommor och tror att allt är bra igen”. Ibland får vi även mail som likställer det med att “misshandla någon och sedan betala och ge dem ett plåster”. För klimatets skull är det hög tid att göra upp med denna myt.

Läs mer: Många missförstånd i rapportering om klimatkompensation

Vi är alla medansvariga för utsläppen av växthusgaser, oavsett hur mycket eller lite vi försöker att reducera dem. Om koldioxidutsläpp är som att vara otrogen, är alla i den utvecklade världen otrogna, inklusive du själv, din mormor och ditt barn. Klimatkompensation är inte något du gör istället för att minska dina egna utsläpp, det är något du gör utöver det för att minska utsläppen mer än du kan genom dina egna handlingar. Vi möter praktiskt taget aldrig någon som kompenserar istället för att ändra beteende, utan som komplement, av det enkla skälet att vi nästan alla har en klimatpåverkan över det nettonoll som är Sveriges långsiktiga mål och vad IPCC bedömer som hållbart. Vi som kompenserar får gärna ifrågasättas och granskas, men jämförelseobjektet ska förstås då vara den som inte hanterar sin kvarstående klimatpåverkan.

Att “köpa sig fri” är möjligen en snygg men definitivt en osann metafor för klimatkompensation. Planeten och klimatförändringens fysik bryr sig inte om vem som har ”syndat” eller var. Det som är viktigt är faktiska, konkreta minskningar av växthusgaser, inte att skuldbelägga.

Klimatkompensation är inte något du gör istället för att minska dina egna utsläpp, det är något du gör utöver det för att minska utsläppen mer än du kan genom dina egna handlingar.

Så hur gör vi faktiska, konkreta, minskningar av växthusgaser? För det första reducerar vi våra egna utsläpp så mycket vi kan. Sedan, eftersom vi och resten av världen fortfarande släpper ut för mycket växthusgaser, reducerar vi dem på andra håll, med trovärdiga utsläppsminskande projekt som har positiva sidonyttor i linje med de globala hållbara utvecklingsmålen.  Vi bygger förnybar energi istället för kol. Vi planterar och skyddar skogar på ställen där det annars skövlas. Klimatkompensation är en mekanism som låter oss göra det, trovärdigt, lätthanterligt och verifierat av tredje part.

Genom klimatkompensation så förhindras miljontals ton koldioxidekvivalenter från att släppas varje år. Utöver att bekämpa klimatförändringarna bidrar även projekten till bland annat gröna jobba, god utbildning, anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt, bättre luftkvalitet och ökad biologisk mångfald. Enbart Tricorona som aktör har förhindrat utsläppen av nästan en miljon ton koldioxid genom certifierade projekt runt om i världen som minskar utsläppen och bygger en renare framtid. Det är svårt att föreställa sig ett mer verkligt och konkret bidrag än det.

Så nej, klimatkompensation är inte att köpa sig fri. Tvärtom, studier visar att de som klimatkompenserar har stor medvetenhet kring sina utsläpp och dessutom är de som gör mest aktiva val för att reducera dem – läs gärna Koutchens “Offsetting green guilt, publicerad av Stanford universitet.

Den som fortfarande är tveksam, kan ta fasta på “köpa” i den dåliga metaforen. Äntligen får utsläppen och klimatpåverkan ett tydligt pris, precis vad nationalekonomer, miljöorganisationer och politiker brukar lyfta fram som helt avgörande. Prislappen förtydligar lönsamheten i att minska sin klimatpåverkan, av den enkla anledningen att med minskade utsläpp, minskar kostnaderna. I väntan på en global koldioxidskatt är klimatkompensation en viktig pusselbit.

Klimatfrågan är akut, och utsläppen måste vända kraftfullt nedåt nu. Det betyder att vi alla måste kartlägga och minska våra utsläpp – men också kompensera den del som kvarstår!

Christian Patay
vd, Tricorona Climate Partner AB

Mattias Goldmann
vd, Fores

Relaterade artiklar