Klimatpositiva bolag – marknads­föringstrick eller absolut sanning?

Klimatberäkning
Christian Patay om marknaden för frivillig klimatkompensation

I takt med att fler och fler företag blir, eller har ambitionen, att bli klimatpositiva, så debatteras det huruvida det skulle vara ett marknadsföringstrick eller absolut sanning. Igår publicerades en artikel i Resumé Insikt som handlade om Klimatpositivitet där jag uttalade mig.

Såhär ser vi på det

Det viktigaste bidraget man som företag kan göra är att förhindra att utsläpp sker. Både i det interna arbetet med att sänka utsläpp men också genom klimatkompensation. Att vara klimatneutral betyder att företagets klimatpåverkan vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet, får var och en bedöma hur stor ”överkompensationen” ska vara för att räknas som klimatpositiv men vi rekommenderar minst 10-15%.

Tiden för att prata illa om folk och företag som agerar i miljöfrågan är förbi. Energin ska istället läggas på att klandra dem som inte gör någonting. Klimatpositiv som uttryck är jättebra. Det skiljer agnarna från vetet.

Så länge företag följer riktlinjerna för att bli klimatneutral/klimatpositiv så ser vi inga problem med att kommersiella bolag använder sig av begreppet klimatpositiv i sin marknadsföring. Tvärtom, vi uppmuntrar våra kunder att kommunicera detta och tycker generellt man ska hylla de företag som gör någonting åt klimatproblemen vi har i världen. Tiden för att prata illa om folk och företag som agerar i miljöfrågan är förbi. Energin ska istället läggas på att klandra dem som inte gör någonting. Klimatpositiv som uttryck är jättebra. Det skiljer agnarna från vetet.

Vill man vara klimatneutral idag så är det inte logiskt ur ett kommunikationsperspektiv att klimatkompensera i projekt där klimatnyttan sker i framtiden

Klimatfrågan är akut, och utsläppen måste vända kraftfullt nedåt nu. Det betyder att vi alla måste kartlägga och minska våra utsläpp – men också kompensera den del som kvarstår!

Christian Patay
vd, Tricorona Climate Partner AB

Relaterade artiklar