Guide till att kommunicera klimatkompensation

Klimatkommunikation
guide till att kommunicera klimatkompensation

Affärsnyttan med klimatkompensation är ofta kopplad till att initiativet kommuniceras. Kommunikationen måste dock göras på rätt sätt för att behålla trovärdigheten: det är viktigt att sätta klimatkompensationen i ett större sammanhang och betona att den ingår i en bredare klimatstrategi. Här kommer en guide med några tips på vägen!

Att lyfta fram era klimatinitiativ leder till ökad konkurrenskraft, nöjdare medarbetare och inte minst så utmanar det branschkollegorna att börja jobba med klimatfrågan.

Lyft fram klimatkompensation som en del av strategin

Klimatkompensation bör ingå som en del av en större klimatstrategi, med åtgärder för att minska den egna klimatpåverkan. Då slipper man även kritiken kring att man ”köper sig fri”. Att endast lyfta fram klimatkompensationen innebär att organisationen missar en chans att berätta för omgivningen om allt annat bra som gjorts och görs. Kommunikation om klimatkompensation bör ske i ett sammanhang där det framgår hur och var den platsar i en heltäckande klimatstrategi.

 Var transparent och pedagogisk

Använd ett enkelt språk och utgå från att alla inte vet vad klimatkompensation är. Kom ihåg att öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende. Lyft fram de områden som ni är extra stolta över men även de områden där ni kan förbättra er. Var transparent och förklara hur ni har beräknat era växthusgasutsläpp!

Koppla klimatkompensationen till verksamheten

Ett syfte med att kommunicera klimatkompensation är att inspirera andra. Det blir lättare om mottagarna av budskapet kan se en logisk koppling mellan den verksamhet som ska kompenseras och det projekt som används för att kompensera den. Var klimatkompensationsprojektet är beläget, vilken teknik det använder och vilken bransch det tillhör saknar betydelse för klimatet, men kloka val av projekt kan göra kommunikationen mer slagkraftig och värdeskapande. Ett textilföretag kan exempelvis kompensera genom energieffektiviseringar inom textilindustrin i u-länder. Logistikföretag kan exempelvis kompensera sin elanvändning genom ett vindkraftsprojekt och sin dieselanvändning genom ett biodieselprojekt.

Kommunicera vilken certifiering/verifiering projektet har

För att ni ska kunna kalla er investering klimatkompensation så krävs det att den är certifierad eller verifierad. Det finns flera olika certifieringar/verifieringar och standarder för klimatkompensation och projekten man kompenserar genom. Kvalitén på projekten kan därmed skilja sig åt, beroende på hur pass rigorös standarden är. Således avgörs nyttan i projektet likaså utifrån vilken standard man som köpare väljer.

Kommunicera den klimatnytta ni har skapat

Klimatkompensation bör kommuniceras på samma sätt som allt annat: säg inte att ni har gjort något förrän det är genomfört! Det är rimligt att kommunicera ett beslut om klimatkompensation när beslutet fattats, men det är riskabelt att säga att man har klimatkompenserat innan projektet faktiskt har skapat en klimatnytta som motsvarar utsläppen.

Då många leverantörer tillämpar förskottsbetalning för klimatkompensation, kan betalningen av fakturan inte likställas med att klimatnyttan har skett, så avvakta med kommunikationen tills leverantören levererat klimatnyttan för att skydda ert varumärke och minimera risker. Alla Tricoronas projekt levererar ex-post krediter vilket innebär att klimatnyttan är verifierad och du får det du betalar för när du betalar!

Kommunicera att ni är klimatneutral eller klimatpositiv

I kommunikation av klimatkompensation förekommer ibland uttrycket ”klimatneutral”, vilket syftar på att företaget har beräknat och fullt ut kompenserat klimatpåverkan från en organisation, en produkt, en tjänst eller liknande, som på grund av kompensationen nu kan betraktas som klimatneutralt. Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan.

Vi uppmuntrar alla företag att bli klimatneutrala! För att det ska vara trovärdigt så krävs noggranna beräkningar och en ambitiös klimatstrategi. Följer man riktlinjerna och rätt standarder så är det fritt fram att kommunicera att man är klimatneutral eller klimatpositiv.

Kommunicera klimatkompensation på produkter

Rätt produktmärkning kan vara en konkurrensfördel och bra vägledning för konsumenter att fatta ett bättre beslut för planeten. Då det inte finns någon officiell miljömärkning för klimatkompensation så är det viktigt att kommunikation på produkter sker med stort ansvar. Om klimatkompensation har använts för att minska produktens Carbon footprint ska det beskrivas tydligt vad i produkten som har kompenserats. Märkningen sker i anslutning till den kompenserade produkten, dvs om man t.ex. kompenserar tvål bör inte loggan användas där andra produkter visas.

Det går inte att kommunicera att en produkt är klimatneutral/klimatpositiv om man inte följt de riktlinjer/standarder som krävs för att uppnå det. Däremot om man har gjort beräkningar för produkten och väljer att klimatkompensera för hela klimatpåverkan (oftast mer) så kan man med fördel kommunicera att produkten är ”100% klimatkompenserad”.

Ni kan klimatkompensera via vår webbshop klimatkompensera.se.

Behöver ni mer hjälp i kommunikationen? Kontakta oss!

Läs mer: Kommunicera era klimatinitiativ enligt marknadsföringslagen

Läs mer: Tips för att kommunicera er klimatkompensation

Relaterade artiklar