Nytt projekt: Jaisalmer, Solenergi i Indien

Klimatkompensation

Vi kan stolt presentera vårt nya solenergiprojekt i Indien: Jaisalmer. Solcellsparken ligger i regionen Rajasthan och kommer finansieras med pengar från klimatkompensation.

Produktionen av solenergi är fri från växthusgasutsläpp och projektet bidrar med mer än 8 000 MWh elektricitet årligen. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 7 800 ton CO2e per år.

Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med majoriteten soliga dagar under året. Dock kommer drygt 75% av all el som produceras i Indien idag från kolkraft (källa: World Bank). Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på den lokala och globala miljön. Även utsläpp av de hälsoskadliga PM, SOx och NOx undviks då kolkraftverk ersätts med förnyelsebar energi.

Bild på de anställda på solcellsparken Jaisalmer

Utöver Jaisalmers klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. För att driva anläggningen har arbetstillfällen skapats. Projektet är även med och bidrar till att flickor i regionen får tillgång till sjukvård och undervisning.

Relaterade artiklar