4 steg för att bli ett klimatneutralt företag

Klimatberäkning
klimatneutralt företag 4 steg

För att bli ett klimatneutralt företag finns det vissa steg ni behöver följa. Vi listar dem här.

Artikel: Då får man kalla sig klimatneutral

Vi möts dagligen av artiklar om den globala uppvärmningen och att effekterna av växthusgasutsläppen blir tydligare och tydligare. Det är dock viktigt att inte känna sig maktlös och ge upp. Har man ännu inte startat sitt klimatarbete är det inte för sent att börja och för er som redan startat finns det alltid möjlighet att stärka sitt klimatarbete. Ett mål att sätta för företaget kan vara att bli klimatneutrala.

Artikel: Kombinera ISO14001 med klimatneutralitet

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

1. Beräkna

Starta med en klimatberäkning – att göra en klimatberäkning visar er inte bara hur stora era utsläpp är utan även var era utsläpp är som störst inom verksamheten. På så vis får ni enkelt reda på var det är som mest effektivt att genomföra åtgärder för utsläppsminskningar.

2. Reducera

Utforma en klimatstrategi för hur ni ska minska era utsläpp och när det ska ske samt sätt igång med utsläppsminskande åtgärder.

3. Klimatkompensera

Klimatkompensera för de utsläpp som ni ger upphov till och inte har möjlighet att undvika i dagsläget. Genom att klimatkompensera bidrar ni till reduktion av växthusgaser utanför er egna verksamhet. Efter att ni har klimatkompenserat era samtliga utsläpp så uppnår ni nettonoll i utsläpp, och ni kan då kalla er klimatneutrala. Att vara klimatpositiv innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

4. Kommunicera

Det finns flera affärsnyttor associerade med att kommunicera ert klimatarbete. Ökad konkurrenskraft och nöjdare medarbetare är ett par av dem. Dessutom inspirerar ni era branschkollegor till ett ambitiösare klimatarbete. Här kan ni läsa vår guide om hur ert klimatarbete kan kommuniceras, både internt och externt.

Vi kan hjälpa er hela vägen till att bli klimatneutrala genom punkterna 1-4. Vi bistår självklart även med hjälp med enstaka delar i ert klimatarbete. När man sedan är redo att öka ambitionerna kan man ta steget till att bli klimatpositiv.

Relaterade artiklar