Flygets dolda klimatpåverkan

Klimatberäkning
flygets dolda klimatpåverkan

Att flygtrafiken medför stor klimatpåverkan vet de allra flesta vid det här laget. Men varför säger man att flygets utsläpp är värre än samma mängd förbrukat bränsle från vägtrafik? Och varför ger olika klimatberäkningar på samma sträcka olika resultat i klimatpåverkan? Vi förklarar!

Flygets koldioxidutsläpp

En del flygbolag har börjat med koldioxidkompensation. Det innebär alltså att de kompenserar för de utsläpp av koldioxid (CO2) som flyget genererar. Flyget står dock för fler utsläpp av växthusgaser än så. Därför bör man alltid räkna på koldioxidekvivalenter (CO2e) – som är en enhet där man räknat om samtliga växthusgasers totala uppvärmningseffekt till en och samma. Då utgår man från de olika gasernas uppvärmningspotential i förhållande till koldioxid. På så sätt kan den sammanlagda uppvärmningseffekten beräknas och klimatpåverkan från flygets samtliga växthusgasutsläpp kan redovisas.

Vår beräkningsmetod för flyg tar hänsyn till alla de 6 vanligaste växthusgaserna (Koldioxid, Metan, dikväveoxid, Vätefluorkolföreningar (HFC), Perfluorkolväten (PFC), Svavelhexafluorid). Dessa räknas sedan om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Därför blir klimatpåverkan mindre om du frågar ett flygbolag och mer om du frågar oss.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Höghöjdseffekt

Växthusgaserna som uppstår vid förbränning av flygbränslet på hög höjd har större klimatpåverkan än om de förbränns vid marknivå. Det kallas för “höghöjdseffekten” (RFI, radiative forcing index) och används för att inkludera den totala uppvärmningseffekten utöver växthusgasutsläppen. Det beror främst på att flygets varma avgaser ger upphov till molnbildning och kondensstrimmor. Molnen tillsammans med växthusgaserna är det skyddande ”täcke” som hindrar strålning att lämna atmosfären. Molnen reflekterar tillbaka den värme (infraröda strålning) tillbaka till jorden och bidrar på så sätt till uppvärmning.

Många flygkalkylatorer tar inte hänsyn till ”höghöjdseffekten” av flygningarna då det på grund av hög komplexitet ännu inte är fastställt exakt hur stor denna effekt är. Det råder ingen konsensus bland de ledande klimatforskarna om hur stor den är, att den finns råder dock inget tvivel om. I våra beräkningar använder vi faktor 1,9, enligt den senaste forskningen från Chalmers och KTH.

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Kontakta oss om ni behöver hjälp att klimatkompensera era flygresor – där ni även tar höjd för de dolda utsläppen. På klimatkompensera.se kan ni enkelt och smidigt klimatkompensera online. Och glöm inte, den bästa för klimatet är den flygresa som inte sker.

Tåg eller flyg? Vi utreder det bästa färdmedlet!

Relaterade artiklar