Därför spelar det roll vad vi i Sverige gör

Klimatpolitik
stockholm sverige

Det är inte någon hemlighet att Sveriges utsläpp är en mycket liten del (ca 1-2 promille) av de globala utsläppen. Men ändå talas det om att vi måste sänka våra utsläpp drastiskt. Varför ska vi då göra det om det ändå inte kommer synas på det globala klimatbokslutet till och med om Sverige skulle lyckas få ned utsläppen till noll? Det förklarar vi här!

Sverige inspirerar globalt

Vi lever i en global värld. Det går inte längre att förneka att när man lär av de bästa tittar man inte enbart inom det egna landets gränser utan globalt. Inspiration, lärdomar och fungerande modeller tas numer från världens alla håll och kanter. Och det är där Sverige spelar en viktig roll. Som en av världens rikaste länder och med höga utsläpp per capita har vi goda möjligheter och även skyldigheter att ta täten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med tekniska innovationer, metoder och även finansiella medel kan våra initiativ ge ringar på vattnet och bidra till utsläppsminskningar långt större än de i vårt egna land.

Stockholm stad är till exempel med som innovationsstad i det globala nätverket C40, där världens megastäder städer möts och kan lära av varandra. Stockholm är ju som bekant inte en megastad utan är just med för att sprida goda exempel på det klimatarbete som Stockholm bedriver som andra större städer kan lära av.

Läs också: 5 skäl att börja klimatredovisa

Greta-effekten

Greta Thunbergs skolstrejk har nog knappast undgått någon längre och i den senaste strejken deltog över 60 000 personer i Sverige och totalt kring 7,6 miljoner personer i ca 150 länder världen över. Att en person lyckas inspirera och ena miljoner människor över hela världen visar på vilken kraft vi kan få när vi agerar modigt och framåt oavsett storlek.

SSAB och den globala stålindustrin

SSAB som är en av Sveriges största utsläppare men inte så stor på den globala kartan, har gått ut med initiativet att skapa fossilfritt stål till 2035. Tidigare i år gick även tyska stålproducenten Thyssenkrupp ut med att det ska producera klimatneutralt stål till 2050. SSAB fick möjligheten att berätta om sitt initiativ under FN:s Climate Summit i New York tidigare i höst vilket gav en arena att nå ut globalt med sitt ambitiösa arbete. Skulle världens samtliga stålproducenter bli fossilfria skulle de ta bort miljontals ton av koldioxidutsläpp, ca 4-5 % av världens totala växthusgasutsläpp. Det är att göra stor skillnad!

Läs också: Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Affärsnyttor utöver klimatvinsterna

Utöver de uppenbara klimatvinsterna så finns även andra fördelar som att svenska företag kan skaffa sig marknadsandelar på en marknad där allt mer ambitiösare klimatarbete efterfrågas, man blir en mer eftertraktad arbetsgivare och Sverige blir ett mer eftertraktat land. Så oavsett storlek gör ert klimatarbete skillnad, våga vara banbrytare och globala föregångare i er bransch!

Relaterade artiklar